TKZ.TS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKZ.TS - Tepelná stabilita místnosti

Tepelná stabilita v zimním období v kritické místnosti se stanovuje pomocí poklesu výsledné teploty ΔθV (t), ve °C na konci doby chladnutí t. V kritické místnosti s pobytem lidí po přerušení vytápění při vytápění radiátory, sálavými panely a při teplovzdušném vytápění nemá Δθ(t) poklesnout více než o 3 °C a v místnostech s vytápěním kamny nebo podlahovým vytápěním více než o 4 °C.

V kritických místnostech bez pobytu lidí po přerušení vytápění nemá ΔθV (t) poklesnout více než o 6 °C u budov masivních a více než o 8 °C u budov lehkých.

Kritickou místností pro hodnocení tepelné pohody v zimním období je místnost s nejvyšším průměrným součinitelem prostupu tepla konstrukcí Uem podle platných norem. Často to je rohová místnost pod střechou.

Tab. TKZ.TS.1: Kreditové ohodnocení tepelné stability místnosti v zimním období

Požadavek

Kredity KTKZ.TS

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny. Hodnocení proběhlo pro jednu kritickou místnost.

0

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny. Hodnocení proběhlo pro 2 a více kritických místností.

3

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny s rezervou alespoň 1 °C. Hodnocení proběhlo pro jednu kritickou místnost.

7

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny s rezervou alespoň 1 °C. Hodnocení proběhlo pro 2 a více kritických místností.

10

Poznámka: Při hodnocení dvou a více místností se výsledná teplotní rezerva pro stanovení kreditového ohodnocení KTKZ.TS určí jako vážený průměr dle podlahových ploch místností.