TPB.FP (vm.1)

Hodnocení faktorů prostředí neboli také mikroklimatických podmínek (výsledná teplota vzduchu, rychlosti proudění vzduchu a relativní vlhkosti) se určí buď měřením, nebo návrhovým stavem. Hodnocení se rozděluje na zimní období a letní období.

Tab. TPB.FP.1: Mikroklimatické podmínky dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. v platném znění

Typ pobytové místnosti

Faktory

Výsledná teplota tg

[°C]

Rychlost proudění vzduchu

[m/s]

Relativní vlhkost

[%]

Období roku

 

letní

zimní

letní

zimní

letní

zimní

Zasedací místnosti staveb pro shromažďování většího počtu osob, haly kulturních a sportovních zařízení, učebny

24 ± 1,5

22 ± 2,0

0,16–0,25

0,13-0,2

Nejvýše 65

Nejméně 30

 

Hodnocení krizových tříd (jedné vybrané třídy pro letní období a jedné vybrané třídy pro zimní období) podle objektivních parametrů se děje na základě přidělení kreditů dle Tab. TPB.FP.1. Aby byl požadavek na mikroklimatické podmínky splněn, musí být vybraný faktor splněn v letním a zároveň zimním období. Pro vyhodnocení faktoru prostředí se uvažuje s horší z dosažených kategorií v letním a zimním období.

Tab. TPB.FP.2: Vyhodnocení podle faktorů prostředí

Hodnocení podle faktorů prostředí

Kredity KTPB.FP

Pro zkoumaný prostor nebyly faktory prostředí řešeny nebo nejsou splněny

0

Zkoumaný prostor splňuje 1 ze 3 faktorů

2

Zkoumaný prostor splňuje 2 ze 3 faktorů

4

Zkoumaný prostor splňuje 3 ze 3 faktorů

6

Příklad:

Typ pobytové místnosti Faktory Vyhodnocení

Výsledná teplota tg

[°C]

Rychlost proudění vzduchu

[m/s]

Relativní vlhkost

[%]

Období roku
letní zimní letní zimní letní zimní
učebna 4.A na severní straně (zimní období) 23
OK
19
NE
0,24
OK
0,15
OK
70
OK
35
NE
OK pouze rychlost prodění vzduchu -> 1 ze 3 faktorů
učebna 1.C na jižní straně (letní období) 26
NE
21
OK
0,24
OK
0,15
OK
60
OK
35
OK
OK rychlost prodění vzduchu a RH -> 2 ze 3 faktorů

Školská budova z příkladu získá v modulu TPB.FP 2 kredity.