TPB.LD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TPB.LD - Lokální diskomfort

Určující hodnoty pro posouzení lokálního tepelného diskomfortu jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 7730 v platném znění. Lokální diskomfort se týká vertikálního rozdílu teplot mezi hlavou a kotníky, asymetrie radiační teploty a povrchové teploty podlahy. Dále také mezi lokální diskomfort patří situace potenciálně nepříjemných míst k sezení – v blízkosti okna, v blízkosti dveří a pod vyústkou (ty se v tomto hodnocení ale nezohledňují). Hodnocení lokálního diskomfortu se stanovuje pro dvě vybrané kritické pobytové místnosti. Posouzení probíhá podle vertikálního rozdílu teplot, asymetrie radiační teploty a povrchové teploty podlahy dle Tab. TPB.LD.1, Tab. TPB.LD.2 a Tab. TPB.LD.3.

Tab. TPB.LD.1: Vertikální rozdíl teploty vzduchu mezi hlavou a kotníky

Kategorie Vertikální rozdíl teploty vzduchu [°C] mezi hlavou (1,1 m) a kotníky (0,1 m)
A < 2
B < 3
C < 4

 

Tab. TPB.LD.2: Asymetrie radiační teploty

Kategorie Asymetrie radiační teploty [°C]
Teplý strop Chladná stěna Chladný strop Teplá stěna
A < 5 < 10 < 14 < 23
B < 5 < 10 < 14 < 23
C < 7 < 13 < 18 < 35

 

Tab. TPB.LD.3: Povrchové teploty podlahy

Kategorie Rozsah povrchové teploty podlahy [°C]
A 19–29
B 19–29
C 17–31

 

Na základě zhodnocení daných parametrů se přidělí kredity KTPB.LD dle Tab. TPB.LD.4.

Hodnocení kritických pobytových místností (jedné vybrané místnosti pro letní období a jedné vybrané místnosti pro zimní období) podle lokálního diskomfortu se děje na základě přidělení kreditů dle Tab. TPB.LD.4. Pro vyhodnocení lokálního diskomfortu se uvažuje s horší z dosažených kategorií v letním a zimním období.

Tab. TPB.LD.4: Hodnoceni lokálního diskomfortu

Lokální diskomfort Kredity KTPB.LD
Lokální diskomfort nebyl řešen 0
Diskomfort byl řešen a 2/3 kritérií jsou v kategorii C 2
Diskomfort byl řešen a 2/3 kritérií jsou v kategorii B 4
Diskomfort byl řešen a 2/3 kritérií jsou v kategorii A 6