TPB.TO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TPB.TO - Tepelná pohoda objektivně

Operativní teplotu lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va < 0,2 [m/s] přímo nahradit výslednou teplotou kulového teploměru tg. Výjimku tvoří pouze teplé období – tam může být rychlost proudění vzduchu vyšší než 0,25 m/s. Doporučené hodnoty operativní teploty jsou udávány při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Tab.  TPB.TO.1: Kategorie a operativní teplota pro letní a zimní období

Typ prostoru Kategorie Operativni teplota to [°C]
Maximální hodnota pro teplé období, cca 0,5 clo Minimální hodnota pro chladné období, cca 1,0 clo
Pobytová místnost A 25,5 21,0
B 26,0 20,0
C 27,0 19,0

 

Hodnocení kritických pobytových místností (jedné vybrané místnosti pro letní období a jedné vybrané místnosti pro zimní období) podle objektivních parametrů se děje na základě přidělení kreditů dle Tab. TPB.TO.2. Pro vyhodnocení operativní teploty se uvažuje s horší z dosažených kategorií v letním a zimním období.

Tab. TPB.TO.2: Vyhodnocení podle operativní teploty

Hodnoceni podle operativní teploty Kredity KTPB.TO
Pro zkoumaný prostor nebyla operativní teplota řešena nebo nesplnil požadavky pro kategorii A, B, nebo C 0
Zkoumaný prostor padne do kategorie C 2
Zkoumaný prostor padne do kategorie B 4
Zkoumaný prostor padne do kategorie A 6