TPB.TS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TPB.TS - Tepelná pohoda subjektivně

Předpověď středního tepleného pocitu (PMV) a předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD) se určí podle normy ČSN EN 7730 v platném znění. Samotný vzorec, podle kterého výpočet probíhá, je velmi složitý, případně lze užít běžně dostupné kalkulátory. Vypočte se vždy hodnota pro zimní i letní období (Tab. TPB.TS.1), a to vždy pro střed místnosti ve výši 1,1 metru nad zemí. Stejná okrajová podmínka pro léto a zimu je metabolismus uživatele. Podle tabulky z normy se jedná o hodnotu 1,2 met, tj. sedavá kancelářská práce. Podmínka pro tepelný odpor oděvem: 0,6–1,2 clo, kdy 1 clo = tepelný odpor oděvem pro kancelářský oblek pro muže. Hodnoty tepelných odporů oděvem se určí podle období roku.

Mezi okrajové podmínky pro letní stav patří letní teploty a vlhkosti, hodnota tepelného odporu letním kancelářským oděvem (clo) a předpokládané radiační teploty a teploty povrchu oděvu. Mezi okrajové podmínky pro zimní stav patří zimní teploty a vlhkosti, hodnota tepelného odporu zimním kancelářským oděvem (clo) a předpokládané radiační teploty a teploty povrchu oděvu.

Hodnocení kritických pobytových místností (jedné vybrané místnosti pro letní období a jedné vybrané místnosti pro zimní období) podle tepelné pohody subjektivně se děje na základě přidělení kreditů dle Tab. TPB.TS.1. Pro vyhodnocení tepelné pohody subjektivně se uvažuje s horší z dosažených kategorií v letním a zimním období.

Tab. TPB.TS.1: Celkový tepelný stav těla pro letní a zimní období

Kritérium PMV a PPD Kredity KTPB.TS
PMV nebylo vypočteno nebo je mimo interval níže 0
vypočtené PMV je v intervalu −0,7 < PMV < +0,7, kategorie vnitřního prostředí C, PPD < 15 % 2
vypočtené PMV je v intervalu −0,5 < PMV < +0,5, kategorie vnitřního prostředí B, PPD < 10 % 4
vypočtené PMV je v intervalu −0,2 < PMV < +0,2, kategorie vnitřního prostředí A, PPD < 6 % 6