TPB.VE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TPB.VE - Způsob větrání

Tepelný komfort je výrazně ovlivněn způsobem větrání. Vyhodnocení způsobu větrání vybrané třídy probíhá dle Tab. TPB.VE.1.

Tab. TKL.VE.1: Hodnocení možností větrání

Možnosti větraní Kredity KTPB.VE
Výukové prostory jsou větrány pouze přirozeně 0
Výukové prostory jsou větrány systémem nuceného větrání s rekuperací tepla nebo dohřevem vzduchu 4