UPV.PI (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.PI - Spotřeba pitné vody

Z projektové dokumentace se převezme hodnota spotřeby pitné vody a předpokládaný počet uživatelů budovy. Ve spotřebě vody nesmí být započítáno zavlažování. Z toho se vyčíslí měrná spotřeba pitné vody vztažená na uživatele a rok.

Pokud projekt neuvádí spotřebu pitné vody, je nutné ji spočítat dle platných norem či jiných uznávaných postupů – např. výpočet spotřeby podle počtu a typu armatur umístěných v budově podle normy ČSN EN 806-3.

Hodnota spotřeby pitné vody vstupuje do kreditového hodnocení KUPV.PI v Tab. UPV.PI.1. Cílem hodnocení je motivovat investory k snížení normové spotřeby pitné vody o 20–45 %. Metody pro snížení spotřeby jsou například použití záchodových nádržek s dvojitým splachováním, použití pisoárů bez nutnosti splachování nebo využití dešťové vody pro splachování.

Tab. UPV.PI.1:  Kreditové ohodnocení spotřeby pitné vody (bez zavlažování zeleně)

Spotřeba pitné vody [m3/osoba/rok]

Kredity KUPV.PI

≥ 18,0

0

16,3

1

14,4

2

12,6

3

11,7

4

10,8

5

≤ 9,9

6

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.