UPV.RT (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.RT - Využití srážkové vody

Využití srážkové vody zachycené na budově nebo pozemku je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.RT.1.

Tab. UPV.RT.1:  Hodnocení způsobu využití srážkové vody

Popis opatření využití srážkové vody

Kredity KUPV.RT

Srážková voda je akumulována a odpařována z volné hladiny nebo vegetačních ploch budovy a okolí

+1

Srážková voda je akumulována a po vhodné úpravě využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Srážková voda je akumulována a přečištěna v nádrži a je dovedena do budovy, kde je využita k jejímu provozu (splachování WC, úklid, praní, aj.).

+3