UPV.SP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.SP - Využití šedé splaškové vody

Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování, je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.SP.1.

Tab. UPV.SP.1: Hodnocení způsobu využití šedé splaškové vody

Popis opatření využití šedé splaškové vody

Kredity KUPV.SP

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána pro provoz budovy (splachování WC, úklid, praní).

+3