UPV.SS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.SS - Opatření ke snižování spotřeby pitné vody

V tomto modulu se hodnotí různé způsoby snižování spotřeby pitné vody. Jedná se o nahrazení pitné vody pro zavlažování vodou dešťovou, čištěnou odpadní nebo vodou určenou jako nepitnou – např. vodou z místního zdroje, která je vhodná k plánovanému účelu, ale nemá testy podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále je posuzováno čištění odpadní vody a zároveň její použití v budově nebo vsakování na pozemku. Kredity mohou být přiděleny také za monitorování spotřeby vody v budově napojené na systém Facility Managementu, což může pomoci optimalizovat spotřebu vody.

Dílčí ohodnocení se provede dle Tab. UPV.SS.1, Tab. UPV.SS.2Tab. UPV.SS.3.

Tab. UPV.SS.1: Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování

Zavlažování vnějších ploch

ZVP

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí ≥ 50 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

1

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí 100 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

2

Budova nemá vnější zavlažované plochy

2

Tab. UPV.SS.2: Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod

Čištění odpadních vod

COV

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a její vsakování na pozemku.

1

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a zároveň její opětovné použití v budově nebo na pozemku budovy.

2

Tab. UPV.SS.3:  Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby

Sledování spotřeby pitné vody

SSPV

Sledování spotřeby pitné vody napojené na Facility Management systém budovy.

1

 

Kreditové ohodnocení modulu UPV.SS se spočte podle vzorce:

$ K_{\textup{UPV.SS}}= ZVP+COV+SSPV $

kde:

KUPV.SS je kreditové ohodnocení opatření ke snižování spotřeby pitné vody;

ZVP je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování;

COV je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod;

SSPV je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby.