UPV.ST (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.ST - Využití vody ze studny

V tomto modulu je hodnocena možnost krytí spotřeby vody z vodovodního řadu vodou ze studny nebo jiných dostupných zdrojů. Kreditové hodnocení je uvedeno v Tab. UPV.ST.1.

Tab. UPV.ST.1: Hodnocení využití vody ze studny nebo jiných dostupných zdrojů

Využití vody ze studny

Kredity KUPV.ST

Využití vody ze studny či jiného dostupného a vhodného vodního zdroje.

2