UPV.US (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul UPV.US - Úsporná opatření

V tomto modulu je hodnoceno za každé dílčí opatření vedoucí ke snížení spotřeby pitné vody. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.US.1.

Tab. UPV.US.1:  Hodnocení využití úsporných opatření

Popis úsporných opatření

Kredity KUPV.US

WC je opatřeno dvojitou úrovní splachování

+1

Umyvadla mají úsporné baterie, či jsou baterie opatřeny perlátorem

+1

Baterie umyvadel jsou na fotobuňku nebo mají stop ventily

+1

Baterie ve sprchách mají stop ventily nebo termostatické hlavice

+1

Sprchy mají úspornou hlavici

+1