VHD.FA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.FA - Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy

Podle frekvence dopravního spojení je každé zastávce přiřazeno dílčího kreditového ohodnocení KVHD.FA dle Tab. VHD.FA.1.

Tab. VHD.FA 1: Kreditové ohodnocení KVHD.FA na základě frekvence dopravního spojení

Frekvence dopravního spojení v době od 7:00 do 19:00 Kredity KVHD.FA
Pracovní dny Víkendy
10x do hodiny 5x do hodiny 2,0
7x do hodiny 4x do hodiny 1,5
5x do hodiny 3x do hodiny 1,0
3x do hodiny 2x do hodiny 0,8
1x do hodiny 1x do hodiny 0,5
méně než 1x do hodiny méně než 1x do hodiny 0

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. V případě rozporů mezi pracovními dny a víkendy se učiní vážený průměr mezi dotčenými položkami (pracovní dny – váha 90 %, víkendy 10 %).