VHD.FB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.FB - Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy

Podle frekvence dopravního spojení je každé zastávce přiřazeno dílčí kreditové ohodnocení KVHD.FB dle Tab. VHD.FB.1.

Tab. VHD.FB.1: Kreditové ohodnocení KVHD.FB na základě frekvence dopravního spojení

Frekvence dopravního spojení v době od 7:00 do 19:00

Kredity KVHD.FB

Pracovní dny Víkendy
120 x za den 60 x za den

2,0

84 x za den 48 x za den

1,5

60 x za den 36 x za den

1,0

36 x za den 24 x za den

0,8

12 x za den 12 x za den

0,5

méně než 12 x za den méně než 12 x za den

0

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. V případě rozporů mezi pracovními dny a víkendy se učiní vážený průměr mezi dotčenými položkami (pracovní dny – váha 80 %, víkendy 20 %).