VHD.FE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.FE - Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy

Podle frekvence dopravního spojení ve dnech výuky v době od 07:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00 je každé zastávce  přiřazeno kreditové ohodnocení KVHD.FE dle Tab. VHD.FE.1.

Tab. VHD.FE.1: Kreditové ohodnocení KVHD.FE na základě frekvence dopravního spojení

Frekvence dopravního spojení ve dnech výuky v době od 07:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00 Kredity KVHD.FE
10x do hodiny 2,0
7x do hodiny 1,5
5x do hodiny 1,0
3x do hodiny 0,8
1x do hodiny 0,5
méně než 1x do hodiny 0

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.