VHD.KO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.KO - Kvalita komunikací pro pěší

Kvalita komunikací se třídí dle bezpečnosti pěšího přesunu na zastávku. Podle provedení komunikace jsou každé zastávce přiřazeny kredity KVHD.KO dle Tab. VHD.KO.1.

Tab. VHD.KO.1: Kreditové ohodnocení KVHD.KO na základě kvality komunikací pro pěší

Převládající kvalita komunikace pro pěší

Kredity KVHD.KO

Neudržovaný povrch, křížení s ostatními komunikacemi je nechráněné

0,5

Chodník, křížení s ostatními komunikacemi (vozovkou) je nechráněné

0,75

Chodník, přechody pro chodce

1,0

Chodník, přechody pro chodce, na vozovce jsou retardéry, či podobné prvky

1,2

Chodník, přechody pro chodce se semafory

1,3

Chodník, přechody pro chodce se semafory, retardéry a jiné zábrany

1,5

Chodník, mimoúrovňové křížení (podchody, nadchody)

1,6

Pokud nejsou uvažované komunikace řešeny bezbariérově, pak se kreditové ohodnocení KVHD.KO pro danou zastávku násobí koeficientem 0,5. Pokud je kvalita komunikací pro pěší různá, uvažuje se převládající kvalita.