VHD.PD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.PD - Pěší dostupnost zastávek veřejné dopravy od objektu

Stanoví se pěší vzdálenost (nikoliv vzdušnou čarou) k zastávce veřejné dopravy. Na základě této pěší vzdálenosti jsou každé zastávce přiděleny kredity KVHD.PD dle Tab. VHD.PD.1.

Tab. VHD.PD.1: Kreditové ohodnocení KVHD.PD na základě pěší vzdálenosti zastávky

Pěší vzdálenost od zastávky Kredity KVHD.PD
méně než 100 m 2,0
100–199 m 1,7
200–299 m 1,4
300–399 m 1,0
400–500 m 0,8