VHD.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.PR - Pěší dostupnost zastávek veřejné dopravy od objektu

Stanoví se pěší vzdálenost (nikoliv vzdušnou čarou) k zastávce veřejné dopravy. Na základě této pěší vzdálenosti jsou každé zastávce přiděleny kredity KVHD.PR dle Tab. VHD.PR.1.

Tab. VHD.PR.1: Kreditové ohodnocení KVHD.PR na základě pěší vzdálenosti zastávky

Pěší vzdálenost od zastávky Kredity KVHD.PR
méně než 200 m 2,0
200–399 m 1,6
400–599 m 1,2
600–799 m 0,8
800–1000 m 0,4