VHD.ZS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VHD.ZS - Množství zastávek veřejné dopravy

Zastávky se uvažují do maximální pěší vzdálenosti od půdorysného průmětu těžiště budovy podle typu budovy:

  • Administrativní budovy, bytové domy, školské stavby do 500 m včetně;
  • Rodinné domy do 1000 m včetně.

Ze zastávek, které jsou obsluhovány stejným spojem, je uvažována vždy jen ta nejbližší Kredity KVHD.ZS se přidělují každé zastávce podle počtu obyvatel v dané obci dle Tab. VHD.ZS.1.

Tab. VHD.ZS.1: Přidělení kreditů KVHD.ZS za zastávky v okruhu do maximální vzdálenosti (dle velikosti obce)

Zastávka do maximální vzdálenosti dle velikosti obce Kredity KVHD.ZS
(za každou zastávku)
Zastávka v obci s méně než 80 000 obyvatel. 2
Zastávka v obci s 80 000 a více obyvateli. 1