VIZ.CE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VIZ.CE - Činitel denní osvětlenosti

Základní požadavky týkající se činitele denní osvětlenosti v administrativních a školských budovách  jsou uvedeny v ČSN EN 17037. Splnění hodnot cílového činitele denní osvětlenosti DT (%) a minimálního cílového činitele denní osvětlenosti se ověřuje v síti kontrolních bodů umístěných na srovnávací rovině ve výšce 0,85 m nad podlahou (nevyžaduje-li to charakteristika zrakové činnosti jinak) definovaných v ČSN EN 17037.

U prostorů v administrativních (kanceláře) a školských místnostech (učebny, kabinety) je nutné zajistit splnění požadavků kladených na minimální cílový činitel denní osvětlenosti DTM a cílový činitel denní osvětlenosti DT v závislosti na zajištění minimální a/nebo střední úrovně denního osvětlení podle ČSN EN 17037. Zajištění velké úrovně není požadováno.

Tab. VIZ.CE.1: Hodnocení splnění požadavků na činitele denní osvětlenosti

Míra splnění požadavků

Kredity KVIZ.CE

Nesplnění požadavků.

0

Ve funkčně vymezeném prostoru (tedy ne v celé ploše místnosti) jsou splněny požadavky na minimální úroveň denního osvětlení.

2

V celém prostoru (tj. poloha krajních os sítě s kontrolními body je 0,5 m od ohraničujících konstrukcí) jsou splněny požadavky na minimální úroveň denního osvětlení.

5

V celém prostoru jsou splněny požadavky na minimální úroveň denního osvětlení a zároveň ve funkčně vymezeném prostoru jsou splněny požadavky na střední úroveň denního osvětlení.

8

V celém prostoru jsou splněny požadavky na střední úroveň denního osvětlení.

10

Pokud je kreditové ohodnocení v různých místnostech odlišné, kreditové ohodnocení daného modulu se stanoví aritmetickým průměrem přes počet místností.

Kritérium se hodnotí u všech kanceláří, učeben a kabinetů. U obdobně stíněných místností a u místností s obdobnými rozměrovými charakteristikami v kombinaci s obdobnou charakteristikou osvětlovacích otvorů lze splnění požadavků na množství denního světla odhadovat. Není tedy nutné stanovit činitel denní osvětlenosti ve všech místnostech.