VIZ.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VIZ.PR - Proslunění

Hodnocení proslunění se provádí v souladu s ČSN EN 17037, přičemž postup je následující.

Poloha kontrolního bodu a vymezení neefektivních úhlů se řídí pokyny uvedenými v ČSN EN 17037. Doba proslunění se ověřuje pro den 1. března při zanedbání oblačnosti. Minimální úroveň doby proslunění je 90 minut.

Modul se dle Tab. VIZ.PR.1 hodnotí u každého bytu, přičemž u obdobně stíněných místností lze splnění požadavků proslunění dané obytné místnosti odhadovat. Není tedy nutné stanovit dobu proslunění všech obytných místností.

Tab. VIZ.PR.1: Hodnocení podílu prosluněných obytných místností v bytě

Podíl prosluněných obytných místností v bytě

Kredity KVIZ.PR

Neprosluněná žádná obytná místnost

0

Prosluněná pouze 1 obytná místnost (zajištěn min. požadavek ČSN EN 17 037)

3

Prosluněná alespoň 1/3 plochy obytných místností

7

Prosluněná alespoň 1/2 plochy obytných místností

10

Pokud je kreditové ohodnocení v různých bytech odlišné, kreditové ohodnocení daného modulu se stanoví aritmetickým průměrem přes počet bytů.