VIZ.ST (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VIZ.ST - Orientace kanceláří a jejich stínění

Orientace kancelářských ploch se stanovuje dle polohy průsvitných konstrukcí v obvodových konstrukcích a v těchto osmi směrech: severní (S), severovýchodní (SV), východní (V), jihovýchodní (JV), jižní (J), jihozápadní (JZ), západní (Z) a severozápadní (SZ). Dále se hodnotí zastínění průsvitných konstrukcí s ohledem k orientaci ke světovým stranám.

Tab. VIZ.ST.1: Hodnocení místnosti z hlediska orientace ke světovým stranám a zajištění stínění

Orientace kanceláří a jejich stínění

Kredity KVIZ.ST

Orientace J, JV, JZ; bez stínění/clonění

0

Orientace V, Z; bez stínění/clonění

3

Orientace V, Z, J, JZ, JV + použití skel s nízkou propustností slunečního záření

4

Orientace V, Z, J, JZ, JV + clonění venkovními žaluziemi s ručním ovládáním

7

Orientace V, Z, J, JZ, JV + clonění venkovními žaluziemi s elektronickým ovládáním

9

Orientace S, SV, SZ; není nutné stínění/clonění

10

Orientace V, Z, J, JZ, JV + stínění pevnou markýzou, při jejímž návrhu byl vypracován posudek na míru zastínění

10

Při orientaci osvětlovacích otvorů kanceláře na více světových stran se výsledný počet kreditů spočítá jako vážený průměr. Mezilehlé hodnoty je možné přidělit po patřičném zdůvodnění.

Kritérium se hodnotí u všech kanceláří. U obdobně orientovaných a stíněných místností lze počet kreditů odhadovat.

Pokud je kreditové ohodnocení v různých místnostech odlišné, kreditové ohodnocení daného modulu se stanoví aritmetickým průměrem přes počet místností.