VPR.EV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VPR.EV - Zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Modul se dle Tab. VPR.EV.1 hodnotí míru zapojení veřejné části pozemku u rodinného domu do veřejného prostoru. Veřejnou částí pozemku se má na mysli ta část, která bezprostředně navazuje na veřejné plochy, chodníky atd. Cílem je pozitivně hodnotit taková řešení, která podporují vizuální, případně provozní prostupnost území a netvoří pohledové a provozní bariéry. Typicky se může jednat např. o předzahrádky řadových nebo atriových domů, ale nabízejí se i jiná řešení. 

Tab.  VPR.EV.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti 

Úroveň provozního a vizuálního zapojení exteriérových ploch do veřejného prostoru 

KVPR.EV 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a plné výplně tvoří vizuální bariéru 

0 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a výplně netvoří vizuální bariéru 

1 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je vymezená bariérou, kterou tvoří pouze zeleň vyšší než 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

2 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 1,6 m a zároveň umožňuje průhledy do veřejné části zahrady nebo tvoří bariéru pouze zeleň do výšky 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

3 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 0,9 m a je možné plné vizuální propojení s veřejnou částí zahrady nebo tvoří bariéru pouze nízká zeleň bez mechanické zábrany do výšky 0,9 m, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

4 

Veřejná část pozemku není vymezena mechanickou zábranou a je plně vizuálně, případně provozně propojená s veřejným prostorem.  

5 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.