VPR.EV (vm.1)

Modul dle Tab. VPR.EV.1 hodnotí podíl přístupných exteriérových ploch veřejnosti. V některých případech lze dosáhnout míry zpřístupnění exteriérových ploch MZE > 100 % např. při zpřístupnění střechy.

$ MZE=\frac{ZEP}{HP}\cdot 100\left[ \% \right] $

kde:

MZE je míra zpřístupnění exteriérových ploch [%];

ZEP je volně zpřístupněná exteriérové plocha veřejnosti [m2];

HP je plocha hodnoceného pozemku dle slovníčku pojmů, včetně zastavěných ploch [m2].

Tab.  VPR.EV.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Míra zpřístupnění exteriérových ploch MZE [%]

Kredity KVPR.EV

2

0

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.