VPR.MA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VPR.MA - Multifunkční využití administrativní budovy

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň administrativních budov vede k vylidnění těchto lokalit mimo pracovní dobu. Zároveň možnost multifunkčního využití budov umožňuje poskytnout pracovníkům doplňkové služby a zvyšuje ekonomickou atraktivnost lokality. Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu, v případě administrativních budov např. využití přebytečných tepelných zisků pro jiné provozy.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití administrativních budov. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MA.1: Multifunkční využití v administrativních budovách

Využití budovy pro účely bydlení

KVPR.MA.1

Administrativní budova neobsahuje prostory pro bydlení.

0

Administrativní budova obsahuje jednu bytovou jednotkou pro trvalé bydlení.

3

Administrativní budova obsahuje dvě a více bytové jednotky pro trvalé bydlení.

5

Využití budovy pro komerční účely

KVPR.MA.2

Administrativní budova neobsahuje další komerční plochy mimo administrativní nebo není splněn požadavek na provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

0

Administrativní budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část ≤ 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s minimálně jednou samostatnou komerční jednotkou. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Administrativní budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část o velikosti nad 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s dvěma a více samostatnými komerčními jednotkami. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

 

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce

 

KVPR.MA = KVPR.MA.1 + KVPR.MA.2

Kde

KVPR.MA                je kreditové ohodnocení multifunkčního využití administrativní budovy;

KVPR.MA.1              je kreditové ohodnocení využití administrativní budovy pro účely bydlení;

KVPR.MA.2              je kreditové ohodnocení využití administrativní budovy pro komerční účely.