VPR.MB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VPR.MB - Multifunkční využití bytového domu

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň bydlení vede k vylidnění těchto lokalit v pracovní době, kdy uživatelé odjíždějí do zaměstnání a do škol a zároveň v lokalitě chybí služby pro ty skupiny, které v místě zůstávají (senioři, rodiče s malými dětmi…). Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu.

Cílem kritéria je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití budovy. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MB: Multifunkční využití v bytových domech

Multifunkční prostory

KKOM.MB

Budovu není možno dispozičně členit na jinou než obytnou část

0

Budovu je možno dispozičně členit na obytnou část a jednu provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Budovu je možno dispozičně členit na obytnou část a dvě a více provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tyto části musí mít provozně oddělitelný vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5