VPR.MR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VPR.MR - Multifunkční využití rodinného domu

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň bydlení vede k vylidnění těchto lokalit v pracovní době, kdy uživatelé odjíždějí do zaměstnání a do škol a zároveň v lokalitě chybí služby pro ty skupiny, které v místě zůstávají (senioři, rodiče s malými dětmi). Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití rodinných domů, přitom v souladu s ČSN 73 4301, podle které je více než polovina plochy místností a prostorů určena k bydlení. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MR.1: Multifunkční využití rodinného domu

Multifunkční prostory

KVPR.MR

Budovu není možno dispozičně členit na jinou než obytnou část

0

Rodinný dům je možno dispozičně členit na samostatnou obytnou část a jednu nebo více provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5