ZAB.TO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZAB.TO - Třídy odolnosti

Pro stanovení požadované úrovně zabezpečení se postupuje dle přílohy E normy ČSN P CEN/TS 14383‐3, a to v následujících krocích:

  • stanovení úrovně potenciálního významu (tabulka 1 normy) a úrovně potenciálního rizika (vyplnění tabulky B.4 normy),
  • určení požadované úrovně zabezpečení, která vyplývá z matice zohledňující úroveň potenciálního rizika (výsledek z tabulky B.4 normy) a úroveň potenciálního významu (výsledek z tabulky B.1 normy),
  • určení jednotlivých tříd odolnosti definovaných prvků vycházející z hodnoty požadované úrovně zabezpečení (viz tabulku T.1 normy) a na základě Tab. ZAB.TO.1 se provede porovnání se skutečnými (plánovanými) třídami odolnosti definovaných prvků.

Tab. ZAB.TO.1: Doporučená třída odolnosti výrobků k dosažení úrovně zabezpečení

Výrobek Evropská norma

Úroveň zabezpečení

1

2

3

4

5

Vchodové dveře ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3–4

Třída 4–5

Třída 4–6

Zámek (číslice 7) ČSN EN 12209

Třída 3

Třída 3

Třída 4

Třída 7

Třída 7

Cylindrická vložka (číslice 7) ČSN EN 1303

Třída 4

Třída 4

Třída 4

Třída 6

Třída 6

Kování (číslice 7) ČSN EN 1906

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Třída 4

Dosažitelná okna ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Třída 4

Dosažitelné zasklené plochy ČSN EN 356

Třída P4A

Třída P5A

Třída P6B

Třída P7B

Okenice chránící dosažitelná okna nebo dveře ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Jsou-li okenice použity ve spojení s bezpečnostními okny nebo dveřmi, může být třída odolnosti snížena

Okna nebo dveře dosažitelná pouze ze žebříku ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Zasklení dosažitelné pouze po žebříku ČSN EN 356

Dvojité zasklení

Dvojité zasklení

Třída P4A

Třída P5A

Třída P6B

Poplachový nebo zabezpečovací systém

ČSN EN 50130

ČSN EN 50131

Stupeň 1

(nepovinné)

Stupeň 1

(nepovinné)

Stupeň 2

Stupeň 3

Skříňové trezory ČSN EN 11431+A1

0–II

IIIC

IV–V

VI

Požadované pouze pokud cenné předměty přesahují určitou hodnotu.

Kreditové ohodnocení modulu ZAB.TO se určí podle Tab. ZAB.TO.2.

Tab. ZAB.TO.2: Ohodnocení zabezpečení budovy

Zabezpečení budovy

KZAB.TO

Zabezpečení budovy nebylo posuzováno.

0

Definované prvky mají doporučené třídy odolnosti.

3

Definované prvky mají doporučené třídy odolnosti + 50 % prvků má o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

5

Všechny definované prvky mají o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

7

50 % definovaných prvků má o dvě třídy lepší odolnost, zbylé prvky mají o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

8

Všechny definované prvky mají min. o 2 třídy lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

9

Všechny definované prvky mají nejvyšší dostupné třídy odolnosti.

10

Mezilehlé hodnoty lze po odůvodnění lineárně interpolovat.