ZEL.BI (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZEL.BI - Prvky zeleně s původním rostlinným materiálem dané lokality

Pro zachování původní biodiverzity je vhodné na základě vyhodnocení dendrologického potenciálu rostlinného materiálu na daném stanovišti používat pro výsadbu původní rostlinný materiál, který je pro danou oblast typický, resp. běžně se vyskytující. Takto formované ekosystémy vytvářejí životní prostředí pro řadu živočichů, jako jsou ptáci a hmyz, často významných z pohledu ochrany přírody. Významně přispívají ke kvalitě vody a zároveň snižují riziko půdní eroze.

Na základě užití prvků zeleně s původním rostlinným materiálem dané lokality se udělí kredity KZEL.BI dle Tab. ZEL.BI.1.

Tab. ZEL.BI.1: Přidělení kreditu KZEL.BI dle existence prvků zeleně s původním rostlinným materiálem dané lokality

Prvky zeleně s původním rostlinným materiálem dané lokality Kredity KZEL.BI
Žádné prvky neexistují. 0
Prvky zeleně existují. 1