ZEL.PO (vm.1)

Stínění průsvitných částí fasády je uvažováno pouze s pomocí opadavých popínavých rostlin umístěných v takové poloze, aby bylo dosaženo dostatečného stínění. I přes stínění zelení, by se měla udržet dostatečná úroveň denního osvětlení.

Procento průsvitné, osluněné části fasády, která je stíněna opadavými, popínavými rostlinami se spočte jako:

kde:

PPS je procento průsvitné, osluněné části fasády, která je stíněna opadavými, popínavými rostlinami [%];

SZ plocha průsvitné, osluněné části fasády, která je stíněna popínavými rostlinami, které na zimu opadávají [m2];

PF je plocha průsvitné, osluněné části fasády [m2] (pozn. Osluněnou částí fasády jsou myšleny fasády od východní, přes jižní, až po západní orientaci).

Podle procenta průsvitné, osluněné části fasády, která je stíněna opadavými, popínavými rostlinami se přidělují kredity KZEL.PO dle Tab. ZEL.PO.1.

Tab. ZEL.PO.1: Přidělení kreditu KZEL.PO na základě plochy popínavé zeleně stínící průsvitné části osluněné fasády

Procento průsvitné, osluněné části fasády, která je stíněna opadavými popínavými rostlinami – PPS [%] Kredity KZEL.PO
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.