ZEL.PR (vm.1)

Plán rozvojové péče a údržby je popisem, jak se o zeleň starat (intenzita sečení, zalévání, hnojení, apod.), aby bylo zajištěno dobré uchycení na stanovišti a vznikly tak dobré předpoklady k dalšímu zdravému vývoji. Plán rozvojové péče a údržby zeleně specifikuje postupy, jak zeleni dlouhodobě zajistit zdravý růst, a tím naplnit estetické a environmentální cíle.

Dle existence plánu rozvojové péče a následné údržby se udělí kredity KZEL.PR dle Tab. ZEL.PR.1.

Tab. ZEL.PR.1: Přidělení kreditu KZEL.PR dle existence plánu rozvojové péče a následné údržby

Plán rozvojové péče a následné údržby Kredity KZEL.PR
Nebyl vytvořen. 0
Byl vytvořen. 1