ZEL.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZEL.PR - Plán rozvojové péče a následné údržby zeleně

Plán rozvojové péče a údržby popisuje, jak se o zeleň starat (intenzita sečení, zalévání, hnojení apod.), a tím zajistit dobré uchycení na stanovišti a vznik dobrých předpokladů k dalšímu zdravému vývoji. 

Dle existence plánu rozvojové péče a následné údržby se udělí kredity KZEL.PR dle Tab. ZEL.PR.1.

Tab. ZEL.PR.1: Přidělení kreditu KZEL.PR dle existence plánu rozvojové péče a následné údržby

Plán rozvojové péče a následné údržby Kredity KZEL.PR
Nebyl vytvořen. 0
Byl vytvořen. 1