ZEL.ZF

Krytí (stínění) neprůsvitných částí fasády je možné jak popínavými rostlinami, tak rostlinami se substrátem. V případě překrytí stejné plochy neprůsvitné fasády oběma typy zeleně se kredity udělují pouze za jeden typ.

Procento zelených fasád se spočte jako:

kde:

PZF je procento zelených fasád z celkové plochy neprůsvitné části fasády [%]

EZF je plocha extenzivních zelených fasád z celkové plochy neprůsvitné části fasády [m2]
(pozn.: Zazelenění formou popínavé vegetace.)

IZF je plocha intenzivních zelených fasád z celkové plochy neprůsvitné části fasády [m2]
(pozn.: Zazelenění formou vegetace se substrátem na vertikální ploše.)

PNF je plocha neprůsvitné části fasády celkem [m2]

Podle procenta zelených fasád z celkové plochy neprůsvitné části fasády se přidělují kredity KZEL.ZF dle Tab. ZEL.ZF.1.

Tab. ZEL.ZF.1: Přidělení kreditu KZEL.ZF na základě procenta zelených fasád z celkové plochy neprůsvitné části fasády

Procento zelených fasád na neprůsvitné části fasády – PZF [%] Kredity KZEL.ZF
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.