ZIN.AT (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZIN.AT - Umístění zeleně v atriu

Kredity KZIN.AT se přidělují za základně umístění zeleně v atriu dle Tab. ZIN.AT.1.

Tab. ZIN.AT.1: Přidělení kreditů KZIN.AT na základě umístění zeleně v atriu

Požadavek

Kredity KZIN.AT

Budova nemá atrium nebo je atrium bez zeleně.

0

Atrium má na min. 20 % horizontální plochy umístěnou zeleň.

4

Atrium má na min. 30 % horizontálních i vertikálních pevných, neprůsvitných (lze započítat i průsvitnou) plochách umístěnou zeleň.

7

Atrium má na min. 40 % horizontálních i vertikálních pevných, neprůsvitných (lze započítat i průsvitnou) plochách umístěnou zeleň vč. vzrostlých stromů.

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Do půdorysné plochy zeleně lze započítat plochy svislého průmětu koruny stromu ve vegetačním stavu na horizontální rovinu.