ZIN.IN (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZIN.IN - Umístění zeleně v interiéru

Kredity KZIN.IN se přidělují za základně umístění zeleně v interiéru dle Tab. ZIN.IN.1.

Tab. ZIN.IN.1: Přidělení kreditů KZIN.IN na základě umístění zeleně v interiéru

Požadavek

Kredity KZIN.IN

V interiéru vč. atria není počítáno s umístěním žádné zeleně.

0

V interiéru je umístěna zeleň – jeden druh v hustotě méně než dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

4

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 3) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

6

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 6 vč. kvetoucích rostlin) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

8

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 6 vč. kvetoucích rostlin) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2 a z každého pracovního místa je výhled na zeleň v interiéru nebo v exteriéru.

10