ZSV.OP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZSV.OP - Opatření podporující zadržení srážkové vody na pozemku

Opatření podporující zadržení srážkové vody na pozemku je hodnoceno dle typu aplikovaných opatření v Tab. ZSV.OP.1.  Maximální počet kreditů KZSV.OP v daném modulu je 10.

Tab. ZSV.OP.1: Hodnocení způsobu zadržení srážkové vody na pozemku

Typ opatření

 

Kredity KZSV.OP

 

Opatření malého rozsahu

Opatření velkého rozsahu

Vsakovací průleh, rýha, průleh-rýha, plošné vsakování

+5

+10

Vsakovací nádrž, vsakovací bloky

+5

+10

Retenční objekty

+5

+10

Akumulační zařízení (nádrže)

+5

+10

Suché retenční nádrže (poldry)

+5

+10

Retenční dešťová nádrž se zásobním prostorem

+5

+10

Umělé mokřady

+5

+10

Jezírko se vsakováním

+5

+10

Jezírko bez vsakování

+3

+6

Fontány a mlžítka na srážkovou vodu

+3

+6

Pozn. Opatření velkého rozsahu je takové opatření, které zadržuje srážkovou vodu z více než poloviny plochy hodnoceného pozemku nebo zachycuje víc než polovinu objemu zadržené srážkové vody podle projektové dokumentace.