Kurz č. 3 pro studenty a čerstvé absolventy

Školení Autorizovaných osob (AO) SBToolCZ pro studenty nebo absolventy do 1 roku od ukončení studia, kteří úspěšně absolvovali předmět Integrované navrhování budov nebo Hodnocení komplexní kvality budov na ČVUT v Praze nebo Trvale udržitelná výstavba na VUT v Brně proběhne v září 2021. Termín kurzu 7. 9. 2021 – VÝUKOVÝ DEN 21. 9. 2021 – ZKUŠEBNÍ […]

Obnovení oprávnění Autorizovaná osoba SBToolCZ

Vzhledem k probíhajícím vývojovým pracím na nové verzi metodiky předpokládáme otevření běžných kurzů během podzimu 2021. V současné době jsme zaznamenali rostoucí zájem o spolupráci autorizovaných osob SBToolCZ na stavebních projektech, zejména veřejných staveb. V případě potřeby, nabízíme možnost organizace školení a obnovení oprávnění AO SBToolCZ stávajícím držitelům, kterým platnost certifikátu vypršela i v dřívějším, […]

Aktualizace metodiky SBToolCZ

Na konec roku 2021 se připravuje vydání nové verze metodiky SBToolCZ. Vývojový tým pracuje na aktualizaci všech čtyř dostupných metodik pro rodinné, bytové, administrativní a školské budovy. Metodiky budou nově kompletně on-line, budou obsahovat pokyny pro hodnocení jak novostaveb, tak rekonstrukcí ve fázi návrhu i dokončené stavby. Aktualizace současně posouvá základní úroveň hodnocení (tedy rozpětí […]

Kurzy během nouzového stavu

ČVUT v Praze, školicí středisko SBToolCZ v tuto chvíli z důvodu nouzového stavu nepředpokládá konání veřejného školení pro autorizované osoby do konce roku 2021. Zájemcům o certifikace SBToolCZ, resp. o oprávnění autorizovaná osoba SBToolCZ nebo jeho prodloužení nabízíme možnost individálního školení. V případě zájmu nás kontaktujte na kontaktním e-mailu.

Aktualizace SBToolCZ

Jarní epidemiologická vlna nedovolila uspořádat školení pro autorizované osoby, ale umožnila práce na dalších metodikách i celkové revizi a aktualizaci. Máte-li podněty k aktualizaci nebo úpravám stávajících metodik, kontaktujte vývojový tým na e-mailu metodika(at)sbtool.cz. Momentálně vývojový tým pracuje na metodice pro Univerzitní budovy a Mateřské školky, v příštím roce plánujeme uvolnění obecné verze pro nespecifikované […]

Únorový kurz AO SBToolCZ pro studenty a absolventy

Kurz se bude konat 14.2.2020 (kurz) a 13.3.2020 (zkouška), přihlašování zde do 31.1.2020. Cena je 3500 Kč, platnost oprávnění je na dva roky.  Školení je určeno pro studenty nebo absolventy do 1 roku od ukončení studia, kteří úspěšně absolvovali předmět Integrované navrhování budov nebo Hodnocení komplexní kvality budov na ČVUT v Praze nebo Trvale udržitelná výstavba na VUT v […]

Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) získalo stříbrný certifikát

Nově navržená budova pro Nejvyšší kontrolní úřad, kterou vyprojektoval architektonický ateliér Masák&Partner získala stříbrný certifikát kvality návrhu budovy SBToolCZ. NKÚ přistoupilo k projektu velmi zodpovědně a zároveň odvážně, kdy v soutěži na zpracování projektové dokumentace bylo požadováno jít cestou Design&Build a získání certifikace SBToolCZ (bronzový certifikát), kdy během zpracování projektové dokumentace bylo dosaženo stříbrného certifikátu. […]

Úroda certifikací v 2018

V rámci Operačního programu Praha pól růstu a výzvy: „Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy“  budou podpořeny pilotní projekty přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov […]

Historicky první zlatý certifikát kvality návrhu budovy

Metodika SBToolCZ pro školské budovy našla své využití v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu a jeho výzvy „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. V rámci výběru budov pro první vlnu projektů bylo ve zpracované studii doporučeno provést revitalizaci […]