Environmentální databáze

Ve hodnoticí metodice SBToolCZ je od roku 2022 povinnost využívat data pocházející primárně z environmentálních prohlášení o produktu (EPD) doplněná generickými daty z databáze ecoinvent verze 3.8. Využití dříve doporučovaného nástroje envimat.cz již není pro hodnocení aktuální metodikou povoleno. Generická data lze získat přímým přístupem do databáze Ecoinvent (zpoplatněno), nebo je získat zprostředkovaně přes některý ze specializovaných softwarů, které tato data využívají. Pro ostatní nabízí ČVUT v Praze autorizovaným osobám SBToolCZ Environmentální databázi SBToolCZ.

Obsah Environmentální databáze SBToolCZ

Environmentální databáze SBToolCZ obsahuje tzv. jednotková data používaná pro hodnocení kritérií:

  • Primární energie z neobnovitelných zdrojů (E.PEE)
  • Potenciál globálního oteplování (E.GWP)
  • Potenciál okyselování prostředí (E.ACP)
  • Potenciál eutrofizace prostředí (E.EUP)
  • Potenciál ničení ozonové vrstvy (E.ODP)
  • Potenciál tvorby přízemního ozonu (E.POC)

Hlavní vlastnosti databáze

  • Obsahuje aktualizovaná data z envimat.cz a další navíc (celkem 189 položek).
  • Materiálová data i emisní a konverzní faktory
  • Kompletně v češtině
  • Poskytovaná pod komerční licencí ecoinventu autorizovaným osobám SBToolCZ, umožňuje komerční využití pro hodnocení SBToolCZ

Představuje tak nejdostupnější přístup ke generickým environmentálním datům využívaným pro hodnocení SBToolCZ, která při doplnění o data z volně dostupných environmentálních prohlášeních o produktu (EPD) pokrývají výrobky běžné stavební praxe v České republice.

Environmentální databáze SBToolCZ

Základní databáze generických dat pro 189 položek stavebních materiálů, emisních a konverzních faktorů a 6 environmentálních indikátorů (kategorií dopadu na životní prostředí) využitelná pro hodnocení SBToolCZ.

9.900 Kč/rok