Katalog prvků zvyšujících resilienci

Pro zvýšení resilience budovy není vždy nutné použití speciálních prvků. Odolnější budovu je možné dosáhnout pomocí běžně dostupných prvků. Může se jednat o specifický postup výstavby, preventivní opatření či naddimenzování určitých prvků (viz Opatření ke zvýšení resilience).

Vlastní katalog obsahuje dvě varianty navrhovaného objektu a dále pak 7 prvků vyvinutých nebo použitých v rámci zlepšení resilience. Prvky obsahují kromě grafické reprezentace také negrafické informace ohledně samotného prvku. Tyto prvky je možné opakovaně použít v dalších projektech. Tam, kde je to relevantní, prvky obsahují také konektory, aby je bylo možno napojit na vzduchotechnické potrubí a rozvod vody (solární komín a systém skrápění fasády), resp. do logických silno a slaboproudých celků (kontrolní systém FV panelů a omezovač odběru elektrické energie).

Katalog byl vytvořen v softwaru Autodesk Revit 2021 a jednotlivé položky jsou zde ke stažení.

Navržený systém skrápění fasády byl vymodelován jako jednoduchý sprinler, do kterého lze napojit trubní rozvod.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Skrapeci-system-fasady.zip (407kB)

Model kotvy je proveden obsahuje přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Panel Fasadni-kotva.zip (374kB)

Model květináče byl vytvořen jako parametrický a je možné jej v podélném směru libovolně upravovat. Obsahuje také přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Fasadni-kvetinac.zip (399kB)

Vzhledem k povaze kontrolního systému (jedná se o software) je pro potřeby BIM knihovny použit rozvaděčový modul, do kterého se samotný řídící systém pro ovládání hybridního FV systému nahraje. Model obsahuje grafickou reprezentaci, informace o hardwarovém modulu a konektor umožňující začlenění do logického systému v rámci informačního modelu.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Kontrolni-system-pro-FV.zip (439kB)

Vzhledem k povaze kontrolního systému (jedná se o software) je pro potřeby BIM knihovny použit rozvaděčový modul, do kterého se samotný řídící systém pro omezování odběru elektrické energie nahraje. Model obsahuje grafickou reprezentaci, informace o hardwarovém modulu a konektor umožňující začlenění do logického systému v rámci informačního modelu.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Omezovac-odberu-el-en.zip (400kB)

Model obsahuje všechny plošné vrstvy konstrukce panelu. Vrstvy, které kombinují dva materiály (konstrukční dřevěný rošt a tepelnou izolaci) jsou vzájemně propojeny, aby nevznikaly duplicity ve výkazu výměr. Vrstva obsahující pouze dřevěný rošt je vymodelována jako vzduchová a dřevěný rošt je domodelován zvlášť. Tímto způsobem je zajištěno přesné vykazování jednotlivých materiálů.
Model je vytvořen v kategorii Panel obvodového pláště (Curtain Wall Panel) a obsahuje všechny plošné vrstvy konstrukce panelu. Vrstvy, které kombinují dva materiály (konstrukční dřevěný rošt a tepelnou izolaci) jsou vzájemně propojeny, aby nevznikaly duplicity ve výkazu výměr. Vrstva obsahující pouze dřevěný rošt je vymodelována jako vzduchová a dřevěný rošt je domodelován zvlášť. Tímto způsobem je zajištěno přesné vykazování jednotlivých materiálů.
V případě potřeby je k dispozici také projekt se stěnou, která obsahuje stejné vrstvy, jako zmíněný panel. V některých případech se jeví použití prvku kategorie Stěny (Walls), které jsou následně rozdělené na Vrstvy (Parts) a následné ruční domodelování dalších nosných prvků.

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Panel obvodového pláště.zip (407kB)
RESBY_Panel-obvodoveho-plaste_Stena.zip (3 MB)

Solární komín je proveden jako parametrický a lze libovolně měnit všechny jeho tři rozměry. Je tak možné tento model použít pro téměř jakoukoli následnou aplikaci v dalších projektech. Model obsahuje také přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku

Ke stažení
Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021.
RESBy_Panel Solarni-komin.zip (374kB)