Metodika hodnocení

Hlavní výstupem projektu je metodika hodnocení resilience budov, která byla úspěšně certifikována na podzim roku 2020 Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnosti. Metodika prošla několikafázovým testováním mezi roky 2017 až 2020 zejména na pilotních budovách v rámci projektu (celkem 6 objektů včetně variant), ale i řadě dalších budov mimo projekt.

Proces výběru kritérií probíhal následovně:

  • Nejprve byla shromážděna kritéria resilience, která by mohla připadat v úvahu, čímž vzniknul rozsáhlý seznam možných kritérií.
  • Následně se sešla expertní skupina, která měla za úkol vybrat kritéria relevantní pro novostavby bytových domů v ČR. Proces výběru probíhal na 4 společných schůzkách v období březen-červen 2017, na které byla předem připravená hodnocení od jednotlivých expertů a ta se kolektivně projednávala.

Hodnocení byla nezávisle na sobě provedena pomocí dvou metod:

  1. Metoda matice významnosti rizik (společensky orientovaná)
  2. Metoda odhadu pravděpodobnosti výskytu negativního jevu a odhadu vyvolaných ekonomických nákladů při výskytu jevu (více ekonomicky orientovaná)

Z hodnocení oběma metodami byly vybrány seznamy kritérií, které byly vyhodnoceny jako nejvýznamnější. Ty se potom na pracovní schůzce porovnávaly a skupina následně konsenzuálně rozhodla, která z kritérií budou zařazena do konečného seznamu. Konečný seznam kritérií byl uspořádán do skupin do podle logických souvislostí.

O vývoji bylo publikováno několik odborných článků, např. příspěvek z konference enviBUILD2018 s názvem Criteria for evaluation of resilience of residential buildings in Central Europe (autoři A. Lupíšek, J. Růžička, J. Tywoniak, P. Hájek, M. Volf) vybrán pro publikaci v odborném časopisu International Review of Applied Sciences and Engineering, kde vyšel v prosinci 2018 jako open access nebo článek Resilient and Environmentally Efficient Residential Buildings – Assessment Method and Interim Outcomes (autoři M. Volf, O. Nehasil, Z. Malík, D. Hrabal, J. Růžička, A. Lupíšek) z konference BEYOND 2020 v Göteborgu, který je také volně dostupný.

Metodika je volně dostupná a ke stažení zde.