Modelová řešení bytového domu

Architektonický, dispoziční a provozní koncept

Koncept resilience bytových staveb byl ověřován na pilotních objektech v rámci projektu RESBY. Modelová budova vychází z dispozičního konceptu bytového domu RD Rýmařov realizovaného v roce 2011 v Brně – Dolních Heršpicích. Opatření pro resilienci bal ověřována ve 2 technických variantách:

 • Varianta A: Základní resilientní řešení
 • Varianta B: Komfortní resilientní řešení.

Obě varianty jsou zpracovány pro shodný architektonický, dispoziční a provozní koncept a se shodným kapacitním řešením, který již sám o sobě naplňuje některá kritéria resilience:

 • jednuduchý tvar budovy s pultovou střechou
 • koncept zavěšených balkonů redukuje tepelné mosty, umožňuje variabilně řešit relaxní plochy pro uživatele
 • dieinze společných prostor umožňuje instalaci výtahu, dostatek úložných prostor, podporuje alternativní formy dopravy (uložení kol, nabíjecí místa pro elektrokola a elektromobily…)
 • technické zázemí domu je odděleno od obytné funkce
 • konstrukční systém umožňuje variabilní dispoziční řešení
 • pestrá skladby bytových jednotek – byt A – garsoniéra 1kk (29,2 m2), byt B – 2kk (47,6 m2), byt C – 3kk (66,1 m2), byt D – 4kk (96,6 m2)

Stavebně konstrukční a materiálově technologické řešení

Pro variantní návrh byly stanoveny takové  okrajové podmínky a limity, aby variantní řešení bylo logické a aby byly varianty porovnatelné:

 • byla dodržena konstrukční výška podlaží 3100 mm, , tj. pro jednotlivé konstrukční varianty se s ohledem na řešení stropů mění světlá výška místností
  • Varianta A – 2,650 mm,
  • Varianta B – 2,820 mm.
 • byly dodrženy požadavky na vnitřní užitné plochy místností – tj. byly upraveny modulové vzdálenosti
 • nebylo nutno dodržet výšku atiky

Detailní řešení modelového bytového domu