Resilience budov v podmínkách ČR

V rámci výzkumného projektu TAČR RESBy byla vyvinuta a ověřována certifikovaná metodika posuzování resilience budov v podmínkách ČR z hlediska principů udržitelné výstavby. V rámci projektu byla identifikována nejzávažnější rizika budov z hlediska užívání. Ta byla rozdělena do 4 základních skupin a zahrnuje následující opatření:

 • M Opatření z pohledu mitigace změny klimatu
  1. Energetická náročnost budovy
  2. Přispívání ke změně klimatu
  3. Připravenost na nové formy šetrné dopravy
 • A Opatření z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu
  1. Přívalové srážky
  2. Záplava
  3. Riziko letního přehřívání
  4. Extrémní projevy podnebí
  5. Pitná voda
  6. Vnější požár
  7. Poškození infrastruktury
  8. Městské tepelné ostrovy
 • K Opatření z hlediska dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy
  1. Hluk z dopravy
  2. Hluk z technologií a provozu
  3. Kvalita větracího vzduchu
  4. Vnitřní požární odolnost
 • S Opatření z hlediska socio-ekonomických rizik
  1. Kvalita bydlení
  2. Stárnutí populace
  3. Energetická chudoba
  4. Kriminalita a sociální nepokoje
  5. Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení

Metodika respektuje základní principy fungování metodiky SBToolCZ, volně se inspiruje jejími vnitřními mechanismy a rozšiřuje možnosti hodnocení kvality budov.

Metodika je ke stažení zde.


Stránka o resilienci budov vznikla díky projektu Technologické agentury ČR, TH02030797: Environmentálně šetrné resilientní bytové domy
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com