SBToolCZ pro rodinné domy

Verze 2022. Metodika je platná ode dne vydání, tj. 1.7.2022.

Předmluva

Dobrý výsledek v certifikaci budovy z pohledu komplexní kvality dnes již představuje jasnou záruku odpovědného přístupu investora, projektanta, stavitele i dalších zúčastněných osob k udržitelné výstavbě. Komplexnost hodnocení je zajištěna sadou kritérií, které neopomínají žádný z pilířů trvale udržitelného rozvoje.

SBToolCZ je nezávisle vyvíjený, volně dostupný a na české stavební praxi i legislativě postavený hodnoticí nástroj. Schéma představené v této elektronické příručce je aktualizovanou a z velké míry přepracovanou verzí metodiky z roku 2009 a 2013. Metodika je vytvořena za podpory Národní platformy SBToolCZ a reflektuje poznatky z praktického užívání metodiky v projekční praxi, reaguje na změnu technických požadavků na stavby a zahrnuje též i nové poznatky z vývoje a výzkumu v oblasti udržitelné výstavby.

Dnem vydání nahrazuje předchozí verzi SBToolCZ pro rodinné domy z roku 2013, nově prováděná hodnocení budov se dále provádí podle této verze.

Přehled kritérií

A – Základní principy SBToolCZ

Tyto kapitoly jsou společné pro všechny typologie hodnocené pomocí SBToolCZ.

B – Specifika typologie

E – Environmentální kritéria

S – Sociální kritéria

C – Ekonomika a management

L – Lokalita

Tiráž

Metodika vychází z předchozích publikací a výsledků výzkumu realizovaného v Centru udržitelné výstavby budov SUBSTANCE na Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze a v Univerzitním centru efektivních budov ČVUT v Praze.

Autoři:

 • Daniel Adamovský
 • Jakub Diviš
 • Petr Hájek
 • Martin Jiránek
 • Pavla Kunová
 • Kateřina Klepačová
 • Antonín Lupíšek
 • Marie Nehasilová
 • Magdaléna Novotná
 • Jan Pešta
 • Jan Růžička
 • Kateřina Sojková
 • Jiří Tencar
 • Jakub Veselka
 • Martin Volf
 • Martin Vonka
 • Jaroslav Vychytil
 • Julie Železná

Vydal: České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební jako součást Národní platformy SBToolCZ, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

2022 © Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze

SBToolCZ je registrovanou ochrannou známkou a její použití podléhá licenci.


Zpět na přehled všech typologií Vytisknout tuto stránku