SBToolCZ online – přehled kritérií

Pracovní verze metodiky SBToolCZ 2022- slouží výhradně pro účely vývoje, výuky, školení autorizovaných osob a připomínkování. Certifikace se provádí podle vydaných metodik.

E
S