Omezovač odběru elektrické energie

Vzhledem k povaze kontrolního systému (jedná se o software) je pro potřeby BIM knihovny použit rozvaděčový modul, do kterého se samotný řídící systém pro omezování odběru elektrické energie nahraje. Model obsahuje grafickou reprezentaci, informace o hardwarovém modulu a konektor umožňující začlenění do logického systému v rámci informačního modelu. Ke stažení Model prvku je ke stažení […]

Kontrolní systém FV systému

Vzhledem k povaze kontrolního systému (jedná se o software) je pro potřeby BIM knihovny použit rozvaděčový modul, do kterého se samotný řídící systém pro ovládání hybridního FV systému nahraje. Model obsahuje grafickou reprezentaci, informace o hardwarovém modulu a konektor umožňující začlenění do logického systému v rámci informačního modelu. Ke stažení Model prvku je ke stažení […]

Automatizovaný skrápěcí systém fasády

Navržený systém skrápění fasády byl vymodelován jako jednoduchý sprinler, do kterého lze napojit trubní rozvod. Ke stažení Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021. RESBy_Skrapeci-system-fasady.zip (407kB)

Fasádní květináč

Model květináče byl vytvořen jako parametrický a je možné jej v podélném směru libovolně upravovat. Obsahuje také přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku. Ke stažení Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021. RESBy_Fasadni-kvetinac.zip (399kB)

Solární komín

Solární komín je proveden jako parametrický a lze libovolně měnit všechny jeho tři rozměry. Je tak možné tento model použít pro téměř jakoukoli následnou aplikaci v dalších projektech. Model obsahuje také přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku Ke stažení Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk […]

Fasádní kotva obvodového pláště

Model kotvy je proveden obsahuje přesný výkaz výměr použitého materiálu, takže jej lze využít i pro výrobu prvku. Ke stažení Model prvku je ke stažení ve formátu pro Autodesk Revit 2021. RESBy_Panel Fasadni-kotva.zip (374kB)

Panel obvodového pláště

Model obsahuje všechny plošné vrstvy konstrukce panelu. Vrstvy, které kombinují dva materiály (konstrukční dřevěný rošt a tepelnou izolaci) jsou vzájemně propojeny, aby nevznikaly duplicity ve výkazu výměr. Vrstva obsahující pouze dřevěný rošt je vymodelována jako vzduchová a dřevěný rošt je domodelován zvlášť. Tímto způsobem je zajištěno přesné vykazování jednotlivých materiálů. Model je vytvořen v kategorii […]

S Opatření z hlediska socio-ekonomických rizik

S.1 Snižování kvality bydlení architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky […]

K Opatření z hlediska dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy

K.1 Hluk zdopravy akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku K.2 Hluk z technologií a provozu technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (prefa-monolitický filigránový strop) stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu K.3 […]

A Opatření z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu

A.1 Přívalové srážky střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody vegetační střecha (jímání vody ze střechy ne) propustné vnější povrchy, NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP vsakovací zařízení nebo retenční nádrž s regulovaným odtokem zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha […]