S Opatření z hlediska socio-ekonomických rizik

S.1 Snižování kvality bydlení architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky […]

K Opatření z hlediska dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy

K.1 Hluk zdopravy akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku K.2 Hluk z technologií a provozu technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (prefa-monolitický filigránový strop) stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu K.3 […]

A Opatření z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu

A.1 Přívalové srážky střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody vegetační střecha (jímání vody ze střechy ne) propustné vnější povrchy, NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP vsakovací zařízení nebo retenční nádrž s regulovaným odtokem zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha […]

M Opatření z pohledu mitigace změny klimatu

M.1 Přispívání ke změně klimatu návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.) maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů využití OZE – FV, kogenerace s peletami využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného […]