S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení

technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci vytápění a ohřev TV je řešen centrálním zdrojem bez nutnosti obsluhy a údržby zdroje jednotlivými uživateli kvalitu vnitřního prostředí možno ovlivnit bez závislosti na systémech řízení – otevíravá okna, solární komíny, pasivní stínění systémy, které obsahují více prvků a jsou tudíž náchylné k poruše, nebo jsou klíčové, jsou zálohované

S.4 Kriminalita a sociální nepokoje

Přehledné vstupní prostory domu Transparentní vstupní prostory Obytná podlaží nejsou přístupná z terénu Definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…) mají příslušnou třídu bezpečnosti

S.3 Energetická chudoba

návrh v pasivním energetickém standardu možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod. rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy

S.2 Stárnutí populace

dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za […]

S.1 Kvalita bydlení

architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail. dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu. maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami […]

K.4 Vnitřní požární odolnost

Odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků. Instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ

K.2 Hluk z technologií a provozu

technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí stavení oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu

K.1 Hluk z dopravy

akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku

A.8 Městské tepelné ostrovy

polointenzivní zelená střecha se směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin s mocností substrátu 150 mm použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)