S.4 Kriminalita a sociální nepokoje

Přehledné vstupní prostory domu Transparentní vstupní prostory Obytná podlaží nejsou přístupná z terénu Definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…) mají příslušnou třídu bezpečnosti

S.3 Energetická chudoba

stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie je možnosti snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky účtování nákladů na vytápění a přípravu TV podle skutečně odebrané energie, nikoli poměrově možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod. rozvody TV po budově […]

S.2 Stárnutí populace

dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za […]

S.1 Kvalita bydlení

architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail. dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu. maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami […]

K.4 Vnitřní požární odolnost

nosné a požárně dělicí konstrukce (mezi PÚ) jsou opatřeny další formou pasivní požární ochrany (sádrové protipožární omítky s anorganickými přísadami (např. Vermiplaster) o tloušťce 20 mm), aby při požáru nebyly namáhány přímo konstrukce s požadovanou požární odolností a nevyčerpala se jejich kapacita. Při případné sanaci po požáru je v tomto případě potřeba pouze vyměnit dodatečnou […]

K.2 Hluk z technologií a provozu

technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí vrstvenou stěnou z VPP tvárnic se vzduchovou dutinou s akustickou izolací. k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (pefamonolitický filigránový strop) stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu

K.1 Hluk z dopravy

akustické parametry okenních výplní jsou o třídu vyšší než požadavky stanovené s ohledem na vnější úroveň akustického hluku

A.8 Městské tepelné ostrovy

zelená fasáda pozitivně ovlivňuje teplotu v okolí budovy použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)