A.7 Poškození infrastruktury

kogenerační jednotka a FV představují autonomní zdroje energie bateriové úložiště představuje zálohu pro zásobování el. energií dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě. osazení klapek proti vzduté vodě. otevíravá okna ve všech obytných místnostech solární komín možnost instalace záložního generátoru

A.6 Vnější požár

Použití nehořlavých hmot ve vnějších vrstvách obálky budovy V bytech, garážích, sklepních kójích a společných prostorách osazeny požární hlásiče.

A.5 Pitná voda

pro údržbu zelené fasády je využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda, přečistěná šedá voda….) umístění nádrže na šedou vodu pro zpětné využití v objektu úsporné armatury a spotřebiče,

A.4 Extrémní projevy počasí

statický návrh proveden pro vyšší sněhovou kategorii a s uvažovaným vyšším zatížením větrem ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití

A.3 Riziko letního přehřívání

zelená fasáda snižuje teplotu v okolí budovy vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, pevné stínicí překážky na J, Z a V fasádě, stínění pomocí balkonů podpora nočního provětrávání bytů – mechanické větrání, solární komíny, atd.

A.2 Záplava

propustné vnější povrchy 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT Voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP retenční nádrž s regulovaným odtokem zelená fasáda: zavlažovací systém pro zelenou fasádu umožňuje efektivně řídit a snižovat odtok srážkové vody do kanalizace Veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m […]

A.1 Přívalové srážky

propustné vnější povrchy 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT Voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP retenční nádrž s regulovaným odtokem zelená fasáda: zavlažovací systém pro zelenou fasádu umožňuje efektivně řídit a snižovat odtok srážkové vody do kanalizace Veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m […]

M.2 Přispívání ke změně klimatu

návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.) stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie. maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – VPP tvárnice, obvodový plášť na bázi dřeva využití […]

M.1 Energetická náročnost budovy

návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.) stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie. maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – VPP tvárnice, obvodový plášť na bázi dřeva využití […]

M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy

Dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily): dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol, odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení, garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol, příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)