Strategie udržitelnosti univerzit

Tento dokument je součástí Strategie udržitelné výstavby, která vznikla jako výstup projektu CRP Unilead II. Slouží k základní rozvaze nad možnostmi udržitelné výstavby pomocí multikriteriálního hodnocení. Podrobný popis, jak s nástrojem pracovat, najdete na prvním listu dokumentu. 

Strategie udržitelnosti univerzit – checklist ke stažení zde.

O projektu Unilead II

Celkem 24 českých univerzit se v roce 2023 podílí na projektu, jehož cílem je jejich vzájemná podpora při naplňování cílů udržitelného rozvoje. Za ČVUT se zapojilo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, které působí jako garant v oblasti Zelené výstavby. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků Centralizovaného rozvojového programu. 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření sadu generických strategií z klíčových oblastí v udržitelnosti na univerzitách. Oficiální stránky projektu naleznete pod tímto odkazem: CRP UNILEAD
Projekt byl pokračováním CRP Unilead I, který proběhl v roce 2022.
Cílem projektu CRP UNILEAD I je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací, a to prostřednictvím účinnější spolupráce při přenášení dobré praxe v rámci zavádění cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) do jejich provozu. Univerzity pracovaly v týmech na deseti klíčových oblastech: Odpady, Voda, Stravování, Energetický management, Udržitelná IT infrastruktura a elektronizace, Udržitelná mobilita, Odpovědné nakupování, Strategie, Biodiverzita a Zelená výstavba.