SBToolCZ pro ptačí budky Datum vydání metodiky: 13. 10. 2021 A.1 Úvod do metodiky A.2 Bonus za inovace E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů L.EKO Ekologická hodnota místa S.MNS Míra naplnění specifik školských staveb S.ZIN Zeleň v interiéru

SBToolCZ Testovací metodika v0

SBToolCZ Testovací metodika v0 Datum vydání metodiky: 6. 3. 2027 A.1 Úvod do metodiky A.2 Bonus za inovace E.ACP Potenciál okyselování prostředí E.ACP Potenciál okyselování prostředí E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí E.GWP Potenciál globálního oteplování E.GWP Potenciál globálního oteplování E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy E.OZE Obnovitelné zdroje energie E.UPV Úspora pitné […]