SBToolCZ vývoj – přehled modulů

 

Pracovní část metodiky SBToolCZ – slouží výhradně pro účely vývoje, výuky, školení autorizovaných osob a připomínkování. Certifikace se provádí podle vydaných metodik.

A
ACP.PE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv.
Využito v:
E.ACP Potenciál okyselování prostředí (AB vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (BD vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (EDU vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (RD vk.1) a E.ACP Potenciál okyselování prostředí (UNI vk.1)
ACP.SE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční svázaná produkce emisí SO2,ekv.
Využito v:
E.ACP Potenciál okyselování prostředí (AB vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (BD vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (EDU vk.1), E.ACP Potenciál okyselování prostředí (RD vk.1) a E.ACP Potenciál okyselování prostředí (UNI vk.1)
AIR.PM (vm.1)
Jméno:
Průměrná roční koncentrace PM10
Využito v:
L.AIR Kvalita místního ovzduší (AB vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (BD vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (EDU vk.1), L.AIR Kvalita místního ovzduší (RD vk.1) a L.AIR Kvalita místního ovzduší (UNI vk.1)
AKU.OA (vm.1)
Jméno:
Ochrana před hlukem
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (AB vk.1)
AKU.OB (vm.1)
Jméno:
Ochrana před hlukem
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (BD vk.1) a S.AKU Akustický komfort (RD vk.1)
AKU.OE (vm.1)
Jméno:
Ochrana před hlukem
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (EDU vk.1) a S.AKU Akustický komfort (UNI vk.1)
AKU.PA (vm.1)
Jméno:
Prostorová akustika
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (AB vk.1)
AKU.PB (vm.1)
Jméno:
Prostorová akustika
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (BD vk.1) a S.AKU Akustický komfort (RD vk.1)
AKU.PE (vm.1)
Jméno:
Prostorová akustika
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (EDU vk.1) a S.AKU Akustický komfort (UNI vk.1)
AKU.ZI (vm.1)
Jméno:
Zvuková izolace
Využito v:
S.AKU Akustický komfort (AB vk.1), S.AKU Akustický komfort (BD vk.1), S.AKU Akustický komfort (EDU vk.1), S.AKU Akustický komfort (RD vk.1) a S.AKU Akustický komfort (UNI vk.1)
ARC.VZ (vm.1)
Jméno:
Výběr zpracovatele a výsledného řešení
Využito v:
S.ARC Architektonická kvalita (AB vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (BD vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (EDU vk.1), S.ARC Architektonická kvalita (RD vk.1) a S.ARC Architektonická kvalita (UNI vk.1)
B
BBR.DO (vm.1)
Jméno:
Vstup do budovy
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1) a S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1)
BBR.KR (vm.1)
Jméno:
Přístup k budově
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1) a S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1)
BBR.PA (vm.1)
Jméno:
Bezbariérové parkování
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1) a S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)
BBR.UB (vm.1)
Jméno:
Pohyb a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1), S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1) a S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)
BBR.VA (vm.1)
Jméno:
Pohyb osob v administrativní budově
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1)
BBR.VB (vm.1)
Jméno:
Pohyb osob v bytových domech
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1)
BBR.VE (vm.1)
Jméno:
Pohyb osob v budově pro vzdělávání
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1) a S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)
BBR.VR (vm.1)
Jméno:
Pohyb osob v rodinném domě
Využito v:
S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1)
BIO.BP (vm.1)
Jméno:
Biologický průzkum
Využito v:
E.BIO Biodiverzita (AB vk.1), E.BIO Biodiverzita (BD vk.1), E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1), E.BIO Biodiverzita (RD vk.1) a E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)
BIO.PF (vm.1)
Jméno:
Podpora biodiverzity místní fauny a flóry
Využito v:
E.BIO Biodiverzita (AB vk.1), E.BIO Biodiverzita (BD vk.1), E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1), E.BIO Biodiverzita (RD vk.1) a E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)
BIO.VP (vm.1)
Jméno:
Vliv provozu budovy na okolní přírodu
Využito v:
E.BIO Biodiverzita (AB vk.1), E.BIO Biodiverzita (BD vk.1), E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1), E.BIO Biodiverzita (RD vk.1) a E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)
BIO.ZF (vm.1)
Jméno:
Zachování původní fauny a flóry
Využito v:
E.BIO Biodiverzita (BD vk.1), E.BIO Biodiverzita (AB vk.1), E.BIO Biodiverzita (RD vk.1), E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1) a E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)
C
CEM.EP (vm.1)
Jméno:
Výrobky s environmentálním certifikátem
Využito v:
E.CEM Certifikované výrobky a materiály (AB vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (BD vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (EDU vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (RD vk.1) a E.CEM Certifikované výrobky a materiály (UNI vk.1)
CEM.ND (vm.1)
Jméno:
Nábytek na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC
Využito v:
E.CEM Certifikované výrobky a materiály (AB vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (BD vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (EDU vk.1) a E.CEM Certifikované výrobky a materiály (UNI vk.1)
CEM.VD (vm.1)
Jméno:
Výrobky a materiály na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC
Využito v:
E.CEM Certifikované výrobky a materiály (AB vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (BD vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (EDU vk.1), E.CEM Certifikované výrobky a materiály (RD vk.1) a E.CEM Certifikované výrobky a materiály (UNI vk.1)
CHL.AD (vm.1)
Jméno:
Efektivita návrhu chlazení
Využito v:
E.CHL Chlazení (AB vk.1) a E.CHL Chlazení (UNI vk.1)
CIR.CI (vm.1)
Jméno:
Cirkularita prvků a konstrukcí
Využito v:
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (AB vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (BD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (EDU vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1) a E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (UNI vk.1)
CIR.KP (vm.1)
Jméno:
Kvalita projektu z hlediska cirkularity
Využito v:
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (AB vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (BD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (EDU vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1) a E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (UNI vk.1)
CIR.OR (vm.1)
Jméno:
Obnovitelné a recyklované výrobky a materiály
Využito v:
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (AB vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (BD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (EDU vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1) a E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (UNI vk.1)
CIR.RG (vm.1)
Jméno:
Regionálně vyrobené výrobky a materiály
Využito v:
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (AB vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (BD vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (EDU vk.1), E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1) a E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (UNI vk.1)
D
DOK.DK (vm.1)
Jméno:
Kvalita a obsah předané dokumentace
Využito v:
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (BD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (RD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (EDU vk.1) a C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (UNI vk.1)
DOK.DZ (vm.1)
Jméno:
Přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka
Využito v:
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (BD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (RD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (EDU vk.1) a C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (UNI vk.1)
DOK.UL (vm.1)
Jméno:
Provedení úložného místa pro dokumenty
Využito v:
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (BD vk.1), C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1) a C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (UNI vk.1)
DOK.UP (vm.1)
Jméno:
Uživatelské příručky
Využito v:
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (BD vk.1) a C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (RD vk.1)
DOP.BK (vm.1)
Jméno:
Bezkolizní dopravní řešení
Využito v:
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (AB vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (BD vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (EDU vk.1) a E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)
DOP.DP (vm.1)
Jméno:
Uložení dopravních prostředků
Využito v:
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (AB vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (BD vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (EDU vk.1) a E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)
DOP.RD (vm.1)
Jméno:
Dopravní specifika rodinných domů
Využito v:
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (RD vk.1)
DOP.ZA (vm.1)
Jméno:
Zázemí
Využito v:
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (AB vk.1), E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (EDU vk.1) a E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)
DOS.VZ (vm.1)
Jméno:
Vzdálenost základních služeb
Využito v:
L.DOS Dostupnost služeb (BD vk.1), L.DOS Dostupnost služeb (RD vk.1), L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1) a L.DOS Dostupnost služeb (UNI vk.1)
DOS.ZA (vm.1)
Jméno:
Zatřídění základních služeb pro administrativní budovy
Využito v:
L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1)
DOS.ZB (vm.1)
Jméno:
Zatřídění základních služeb pro budovy pro bydlení
Využito v:
L.DOS Dostupnost služeb (BD vk.1) a L.DOS Dostupnost služeb (RD vk.1)
DOS.ZU (vm.1)
Jméno:
Zatřídění základních služeb pro budovy terciárního vzdělávání
Využito v:
L.DOS Dostupnost služeb (UNI vk.1)
DVM.TA (vm.1)
Jméno:
Zatřídění míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (AB vk.1)
DVM.TB (vm.1)
Jméno:
Zatřídění míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1) a L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1)
DVM.TE (vm.1)
Jméno:
Zatřídění míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (EDU vk.1)
DVM.TU (vm.1)
Jméno:
Zatřídění míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)
DVM.VA (vm.1)
Jméno:
Vzdálenost míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (AB vk.1) a L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)
DVM.VE (vm.1)
Jméno:
Vzdálenost míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (EDU vk.1)
DVM.VZ (vm.1)
Jméno:
Vzdálenost míst pro relaxaci
Využito v:
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1) a L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1)
E
EKO.PC (vm.1)
Jméno:
Přírodně cenná místa
Využito v:
L.EKO Ekologická hodnota místa (AB vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (BD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (RD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (EDU vk.1) a L.EKO Ekologická hodnota místa (UNI vk.1)
EKO.VB (vm.1)
Jméno:
Využití brownfieldu
Využito v:
L.EKO Ekologická hodnota místa (AB vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (BD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (RD vk.1), L.EKO Ekologická hodnota místa (EDU vk.1) a L.EKO Ekologická hodnota místa (UNI vk.1)
EUP.PE (vm.1)
Jméno:
Měrné roční provozní emise PO43-ekv.
Využito v:
E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (AB vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (BD vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (EDU vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (RD vk.1) a E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (UNI vk.1)
EUP.SE (vm.1)
Jméno:
Měrné roční svázané emise PO43-ekv.
Využito v:
E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (AB vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (BD vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (EDU vk.1), E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (RD vk.1) a E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (UNI vk.1)
EXT.MA (vm.1)
Jméno:
Místa určená ke společnému využití v administrativních budovách
Využito v:
S.EXT Využití exteriéru budovy (AB vk.1)
EXT.MB (vm.1)
Jméno:
Místa určená ke společnému využití v bytových budovách
Využito v:
S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1)
EXT.MU (vm.1)
Jméno:
Místa určená ke společnému využití v budovách pro terciární vzdělávání
Využito v:
S.EXT Využití exteriéru budovy (UNI vk.1)
EXT.PR (vm.1)
Jméno:
Dodatečné prvky vylepšující kvalitu místa
Využito v:
S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1), S.EXT Využití exteriéru budovy (AB vk.1) a S.EXT Využití exteriéru budovy (UNI vk.1)
F
FLX.AB (vm.1)
Jméno:
Adaptace bytového domu
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1)
FLX.AR (vm.1)
Jméno:
Adaptace rodinného domu
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1)
FLX.DK (vm.1)
Jméno:
Charakter vnitřních dělicích konstrukcí
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (EDU vk.1) a S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)
FLX.PA (vm.1)
Jméno:
Pestrost pracovních ploch v administrativní budově
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1)
FLX.PB (mv.1)
Jméno:
Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1)
FLX.PR (vm.1)
Jméno:
Pestrost skladby bytových jednotek v rodinném domě
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1)
FLX.PU (vm.1)
Jméno:
Pestrost pracovních prostor v budově terciárního vzdělávání
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)
FLX.SA (vm.1)
Jméno:
Konstrukční systém budovy
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (EDU vk.1) a S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)
FLX.SB (vm.1)
Jméno:
Konstrukční systém bytových domů
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1)
FLX.SR (vm.1)
Jméno:
Konstrukční systém rodinného domu
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1)
FLX.TZ (vm.1)
Jméno:
Návrh systémů TZB
Využito v:
S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1), S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (EDU vk.1) a S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)
FMG.FM (vm.1)
Jméno:
Facility Management
Využito v:
C.FMG Facility management (AB vk.1), C.FMG Facility management (BD vk.1) a C.FMG Facility management (UNI vk.1)
FMG.MR (vm.1)
Jméno:
Systémy měření a regulace
Využito v:
C.FMG Facility management (AB vk.1), C.FMG Facility management (BD vk.1) a C.FMG Facility management (UNI vk.1)
G
GWP.PE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv.
Využito v:
E.GWP Potenciál globálního oteplování (AB vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (BD vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (EDU vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (RD vk.1) a E.GWP Potenciál globálního oteplování (UNI vk.1)
GWP.SE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce svázaných emisí CO2,ekv.
Využito v:
E.GWP Potenciál globálního oteplování (AB vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (BD vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (EDU vk.1), E.GWP Potenciál globálního oteplování (RD vk.1) a E.GWP Potenciál globálního oteplování (UNI vk.1)
I
INT.FI (vm.1)
Jméno:
Použití filtrů 
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.FM (vm.1)
Jméno:
Koncentrace TVOC a formaldehydu
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.HG (vm.1)
Jméno:
Větrání hygienického zázemí
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1)
INT.KO (vm.1)
Jméno:
Kouření
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1)
INT.KV (vm.1)
Jméno:
Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.MV (vm.1)
Jméno:
Množství venkovního vzduchu
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.RE (vm.1)
Jméno:
Regulace systému větrání 
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.UD (vm.1)
Jméno:
Údržba
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1), S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)
INT.VV (vm.1)
Jméno:
Množství venkovního vzduchu
Využito v:
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1) a S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1)
K
KOM.IU (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska možnosti interakce mezi školou a veřejností
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KOM.MU (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KOM.PD (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)
KOM.PS (vm.1)
Jméno:
Pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (AB vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (BD vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1), S.KOM Uživatelský komfort (RD vk.1) a S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KOM.PU (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogických pracovníků
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KOM.RA (vm.1)
Jméno:
Relaxační plochy v administrativní budově
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (AB vk.1)
KOM.RB (vm.1)
Jméno:
Relaxační plochy společné a ve výlučném užívání bytové jednotky
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (BD vk.1) a S.KOM Uživatelský komfort (RD vk.1)
KOM.RO (vm.1)
Jméno:
Kvalita školy z hlediska rodičů žáků a možnosti interakce mezi školou a rodinou
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)
KOM.SP (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)
KOM.ST (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb žáků a studentů
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)
KOM.SU (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb studentů
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KOM.UB (vm.1)
Jméno:
Úložné prostory společné a ve výlučném užívání bytové jednotky
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (BD vk.1) a S.KOM Uživatelský komfort (RD vk.1)
KOM.ZA (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)
KOM.ZU (vm.1)
Jméno:
Kvalita budovy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců
Využito v:
S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)
KRI.RK (vm.1)
Jméno:
Posouzení rizik kriminality
Využito v:
L.KRI Prevence kriminality (RD vk.1), L.KRI Prevence kriminality (BD vk.1), L.KRI Prevence kriminality (EDU vk.1), L.KRI Prevence kriminality (AB vk.1) a L.KRI Prevence kriminality (UNI vk.1)
L
LCC.AN (vm.1)
Jméno:
Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu
Využito v:
C.LCC Náklady životního cyklu (BD vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (EDU vk.1), C.LCC Náklady životního cyklu (AB vk.1) a C.LCC Náklady životního cyklu (UNI vk.1)
LCC.AR (vm.1)
Jméno:
Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu
Využito v:
C.LCC Náklady životního cyklu (RD vk.1)
M
MAR.DB (vm.1)
Jméno:
Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií
Využito v:
C.MAR Měření spotřeb energií a vody (BD vk.1)
MAR.DF (vm.1)
Jméno:
Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií
Využito v:
C.MAR Měření spotřeb energií a vody (EDU vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (RD vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (AB vk.1) a C.MAR Měření spotřeb energií a vody (UNI vk.1)
MAR.PM (vm.1)
Jméno:
Počet přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě
Využito v:
C.MAR Měření spotřeb energií a vody (BD vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (EDU vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (RD vk.1), C.MAR Měření spotřeb energií a vody (AB vk.1) a C.MAR Měření spotřeb energií a vody (UNI vk.1)
MTO.KN (vm.1)
Jméno:
Kapacita sběrných nádob
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1) a C.MTO Management tříděného odpadu (BD vk.1)
MTO.KU (vm.1)
Jméno:
Kapacita sběrných nádob pro budovy terciárního vzdělávání
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (UNI vk.1)
MTO.OB (vm.1)
Jméno:
Nakládání s odpadem v budově
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (BD vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (RD vk.1) a C.MTO Management tříděného odpadu (UNI vk.1)
MTO.PB (vm.1)
Jméno:
Počet tříděných komodit
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (BD vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1), C.MTO Management tříděného odpadu (RD vk.1) a C.MTO Management tříděného odpadu (UNI vk.1)
MTO.SA (vm.1)
Jméno:
Vybudování sběrných míst
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1)
MTO.SB (vm.1)
Jméno:
Vybudování sběrných míst
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (BD vk.1)
MTO.SE (vm.1)
Jméno:
Vybudování sběrných míst
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1)
MTO.SR (vm.1)
Jméno:
Vybudování sběrných míst
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (RD vk.1)
MTO.SU (vm.1)
Jméno:
Vybudování sběrných míst
Využito v:
C.MTO Management tříděného odpadu (UNI vk.1)
O
ODP.PE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.
Využito v:
E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (AB vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (BD vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (EDU vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (RD vk.1) a E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (UNI vk.1)
ODP.SE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.
Využito v:
E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (AB vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (BD vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (EDU vk.1), E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (RD vk.1) a E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (UNI vk.1)
OOB.RS (vm.1)
Jméno:
Rozšíření standardu bezpečnosti
Využito v:
S.OOB Ochrana osob v budově (EDU vk.1) a S.OOB Ochrana osob v budově (UNI vk.1)
OZE.OE (vm.1)
Jméno:
Podíl obnovitelné energie
Využito v:
E.OZE Obnovitelné zdroje energie (AB vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (BD vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (EDU vk.1), E.OZE Obnovitelné zdroje energie (RD vk.1) a E.OZE Obnovitelné zdroje energie (UNI vk.1)
P
PAR.BU (vm.1)
Jméno:
Stání pro autobus
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1) a E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
PAR.KZ (vm.1)
Jméno:
Krátkodobé zastavení
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1) a E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
PAR.PA (vm.1)
Jméno:
Parkování
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (AB vk.1), E.PAR Doprava v klidu (BD vk.1), E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1) a E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
PAR.PP (vm.1)
Jméno:
Pozemek pro dopravu v klidu
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (AB vk.1), E.PAR Doprava v klidu (BD vk.1), E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1) a E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
PAR.RD (vm.1)
Jméno:
Parkování u rodinných domů
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (RD vk.1)
PAR.ZA (vm.1)
Jméno:
Zásobování
Využito v:
E.PAR Doprava v klidu (UNI vk.1)
PEE.PR (vm.1)
Jméno:
Měrná roční spotřeba provozní primární energie
Využito v:
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (AB vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (BD vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (EDU vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (RD vk.1) a E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (UNI vk.1)
PEE.SV (vm.1)
Jméno:
Měrná roční spotřeba svázané primární energie
Využito v:
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (AB vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (BD vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (EDU vk.1), E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (RD vk.1) a E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (UNI vk.1)
PEF.DE (vm.1)
Jméno:
Dispoziční prostorová efektivita bytových jednotek
Využito v:
S.PEF Prostorová efektivita (BD vk.1) a S.PEF Prostorová efektivita (RD vk.1)
PEF.KE (vm.1)
Jméno:
Faktor konstrukční prostorové efektivity
Využito v:
S.PEF Prostorová efektivita (AB vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (EDU vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (RD vk.1), S.PEF Prostorová efektivita (BD vk.1) a S.PEF Prostorová efektivita (UNI vk.1)
PMG.AB (vm.1)
Jméno:
Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu administrativní budovy
Využito v:
C.PMG Project management a participace (AB vk.1)
PMG.BD (vm.1)
Jméno:
Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu bytového domu
Využito v:
C.PMG Project management a participace (BD vk.1)
PMG.ED (vm.1)
Jméno:
Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu školské stavby
Využito v:
C.PMG Project management a participace (EDU vk.1)
PMG.RD (vm.1)
Jméno:
Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu rodinného domu
Využito v:
C.PMG Project management a participace (RD vk.1)
PMG.TM (vm.1)
Jméno:
Složení projektového týmu
Využito v:
C.PMG Project management a participace (AB vk.1), C.PMG Project management a participace (EDU vk.1), C.PMG Project management a participace (BD vk.1), C.PMG Project management a participace (RD vk.1) a C.PMG Project management a participace (UNI vk.1)
PMG.UB (vm.1)
Jméno:
Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu budovy pro terciární vzdělávání
Využito v:
C.PMG Project management a participace (UNI vk.1)
POC.PE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv.
Využito v:
E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (AB vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (BD vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (EDU vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (RD vk.1) a E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (UNI vk.1)
POC.SE (vm.1)
Jméno:
Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.
Využito v:
E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (AB vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (BD vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (EDU vk.1), E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (RD vk.1) a E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (UNI vk.1)
PUD.NP (vm.1)
Jméno:
Nakládání s půdou
Využito v:
E.PUD Využití půdy (AB vk.1), E.PUD Využití půdy (BD vk.1) a E.PUD Využití půdy (UNI vk.1)
PUD.PP (vm.1)
Jméno:
Přeprava půdy
Využito v:
E.PUD Využití půdy (AB vk.1), E.PUD Využití půdy (BD vk.1) a E.PUD Využití půdy (UNI vk.1)
R
RAD.IV (vm.1)
Jméno:
Návrhová intenzita větrání
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.KR (vm.1)
Jméno:
Koncentrace radonu
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.PO (vm.1)
Jméno:
Protiradonová opatření
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.RE (vm.1)
Jméno:
Charakter rekonstrukce
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.RF (vm.1)
Jméno:
Výskyt rizikových faktorů
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.UO (vm.1)
Jméno:
Účinnost protiradonových opatření
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.UP (vm.1)
Jméno:
Umístění obytných nebo pobytových prostorů
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RAD.VM (vm.1)
Jméno:
Výsledky měření
Využito v:
S.RAD Ochrana proti radonu (AB vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (RD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1), S.RAD Ochrana proti radonu (EDU vk.1) a S.RAD Ochrana proti radonu (UNI vk.1)
RIZ.PD (vm.1)
Jméno:
Umístění stavby na poddolovaném území
Využito v:
L.RIZ Rizika lokality (AB vk.1), L.RIZ Rizika lokality (BD vk.1), L.RIZ Rizika lokality (EDU vk.1), L.RIZ Rizika lokality (RD vk.1) a L.RIZ Rizika lokality (UNI vk.1)
RIZ.PV (vm.1)
Jméno:
Riziko povodní
Využito v:
L.RIZ Rizika lokality (AB vk.1), L.RIZ Rizika lokality (BD vk.1), L.RIZ Rizika lokality (EDU vk.1), L.RIZ Rizika lokality (RD vk.1) a L.RIZ Rizika lokality (UNI vk.1)
RIZ.TS (vm.1)
Jméno:
Rizika spojená s technickou seizmicitou
Využito v:
L.RIZ Rizika lokality (AB vk.1), L.RIZ Rizika lokality (BD vk.1), L.RIZ Rizika lokality (EDU vk.1), L.RIZ Rizika lokality (RD vk.1) a L.RIZ Rizika lokality (UNI vk.1)
S
SOD.KS (vm.1)
Jméno:
Kontrolní seznam
Využito v:
E.SOD Stavební odpad (AB vk.1), E.SOD Stavební odpad (BD vk.1), E.SOD Stavební odpad (EDU vk.1), E.SOD Stavební odpad (RD vk.1) a E.SOD Stavební odpad (UNI vk.1)
SOD.NS (vm.1)
Jméno:
Stavební a demoliční odpad uložený na skládce
Využito v:
E.SOD Stavební odpad (AB vk.1), E.SOD Stavební odpad (BD vk.1), E.SOD Stavební odpad (EDU vk.1), E.SOD Stavební odpad (RD vk.1) a E.SOD Stavební odpad (UNI vk.1)
SOD.RC (vm.1)
Jméno:
Stavební a demoliční odpad k recyklaci
Využito v:
E.SOD Stavební odpad (AB vk.1), E.SOD Stavební odpad (BD vk.1), E.SOD Stavební odpad (EDU vk.1), E.SOD Stavební odpad (RD vk.1) a E.SOD Stavební odpad (UNI vk.1)
SOD.TR (vm.1)
Jméno:
Třídění na staveništi
Využito v:
E.SOD Stavební odpad (AB vk.1), E.SOD Stavební odpad (BD vk.1), E.SOD Stavební odpad (RD vk.1), E.SOD Stavební odpad (EDU vk.1) a E.SOD Stavební odpad (UNI vk.1)
T
TKL.AS (vm.1)
Jméno:
Asymetrie radiační teploty
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKL.HK (vm.1)
Jméno:
Vertikální rozdíl teploty mezi hlavou a kotníky
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKL.MX (vm.1)
Jméno:
Maximální střední rychlost proudění vzduchu
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKL.OP (vm.1)
Jméno:
Operativní teplota a tepelná pohoda
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKL.PD (vm.1)
Jméno:
Rozsah teploty podlahy
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKL.ST (vm.1)
Jméno:
Nutnost stavebního řešení pro splnění požadavku na nejvyšší denní teplotu vzduchu
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (BD vk.1) a S.TKL Tepelný komfort v letním období (RD vk.1)
TKL.TE (vm.1)
Jméno:
Nejvyšší denní teplota vzduchu
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (BD vk.1) a S.TKL Tepelný komfort v letním období (RD vk.1)
TKL.VH (vm.1)
Jméno:
Relativní vlhkost vzduchu
Využito v:
S.TKL Tepelný komfort v letním období (AB vk.1)
TKZ.AS (vm.1)
Jméno:
Asymetrie radiační teploty
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TKZ.DT (vm.1)
Jméno:
Pokles dotykové teploty podlahy
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (BD vk.1) a S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (RD vk.1)
TKZ.HK (vm.1)
Jméno:
Vertikální rozdíl teploty mezi hlavou a kotníky
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TKZ.MX (vm.1)
Jméno:
Maximální střední rychlost proudění vzduchu
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TKZ.OP (vm.1)
Jméno:
Operativní teplota a tepelná pohoda
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TKZ.PD (vm.1)
Jméno:
Rozsah teploty podlahy
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TKZ.TS (vm.1)
Jméno:
Tepelná stabilita místnosti
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (BD vk.1) a S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (RD vk.1)
TKZ.VH (vm.1)
Jméno:
Relativní vlhkost vzduchu
Využito v:
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (AB vk.1)
TPB.FP (vm.1)
Jméno:
Faktory prostředí
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1) a S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
TPB.LD (vm.1)
Jméno:
Lokální diskomfort
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1) a S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
TPB.TO (vm.1)
Jméno:
Tepelná pohoda objektivně
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1) a S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
TPB.TS (vm.1)
Jméno:
Tepelná pohoda subjektivně
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1) a S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
TPB.VE (vm.1)
Jméno:
Způsob větrání
Využito v:
S.TPB Tepelná pohoda budovy (EDU vk.1) a S.TPB Tepelná pohoda budovy (uni vk.1)
U
UPV.PI (vm.1)
Jméno:
Spotřeba pitné vody
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (AB vk.1)
UPV.RT (vm.1)
Jméno:
Využití srážkové vody
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1) a E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)
UPV.SP (vm.1)
Jméno:
Využití šedé splaškové vody
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1), E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1) a E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)
UPV.SS (vm.1)
Jméno:
Opatření ke snižování spotřeby pitné vody
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (AB vk.1)
UPV.ST (vm.1)
Jméno:
Využití vody ze studny
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1)
UPV.US (vm.1)
Jméno:
Úsporná opatření
Využito v:
E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1) a E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)
V
VHD.FA (vm.1)
Jméno:
Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (AB vk.1) a L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (UNI vk.1)
VHD.FB (vm.1)
Jméno:
Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (BD vk.1) a L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (RD vk.1)
VHD.FE (vm.1)
Jméno:
Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1)
VHD.KO (vm.1)
Jméno:
Kvalita komunikací pro pěší
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (AB vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (BD vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (RD vk.1) a L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (UNI vk.1)
VHD.PD (vm.1)
Jméno:
Pěší dostupnost zastávek veřejné dopravy od objektu
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (AB vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (BD vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1) a L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (UNI vk.1)
VHD.PR (vm.1)
Jméno:
Pěší dostupnost zastávek veřejné dopravy od objektu
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (RD vk.1)
VHD.ZS (vm.1)
Jméno:
Množství zastávek veřejné dopravy
Využito v:
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (AB vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (BD vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1), L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (RD vk.1) a L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (UNI vk.1)
VIZ.CB (vm.1)
Jméno:
Činitel denní osvětlenosti
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (BD vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (RD vk.1)
VIZ.CE (vm.1)
Jméno:
Činitel denní osvětlenosti
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (AB vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (EDU vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
VIZ.OS (vm.1)
Jméno:
Vyloučení rizika oslnění
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (EDU vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
VIZ.PR (vm.1)
Jméno:
Proslunění
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (BD vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (RD vk.1)
VIZ.RO (vm.1)
Jméno:
Rovnoměrnost denního osvětlení
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (AB vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (EDU vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
VIZ.ST (vm.1)
Jméno:
Orientace kanceláří a jejich stínění
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (AB vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
VIZ.VY (vm.1)
Jméno:
Výhled
Využito v:
S.VIZ Vizuální komfort (AB vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (BD vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (EDU vk.1), S.VIZ Vizuální komfort (RD vk.1) a S.VIZ Vizuální komfort (UNI vk.1)
VPR.EP (vm.1)
Jméno:
Zpřístupnění exteriérových ploch pro veřejnost
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (AB vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (EDU vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (BD vk.1) a S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (UNI vk.1)
VPR.EV (vm.1)
Jméno:
Zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1)
VPR.MA (vm.1)
Jméno:
Multifunkční využití administrativní budovy
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (AB vk.1)
VPR.MB (vm.1)
Jméno:
Multifunkční využití bytového domu
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (BD vk.1)
VPR.MR (vm.1)
Jméno:
Multifunkční využití rodinného domu
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1)
VPR.MU (vm.1)
Jméno:
Multifunkční využití pozemků a budov terciárního vzdělávání
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (UNI vk.1)
VPR.ZP (vm.1)
Jméno:
Zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti
Využito v:
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (AB vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (BD vk.1), S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (EDU vk.1) a S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (UNI vk.1)
Z
ZAB.TO (vm.1)
Jméno:
Třídy odolnosti
Využito v:
S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí (BD vk.1) a S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí (RD vk.1)
ZEL.PO (vm.1)
Jméno:
Stínění průsvitných ploch pomocí opadavých popínavých rostlin
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZEL.PR (vm.1)
Jméno:
Plán rozvojové péče a následné údržby zeleně
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZEL.ST (vm.1)
Jméno:
Stromy vytvářející stín na fasádě
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZEL.ZF (vm.1)
Jméno:
Zelené fasády
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZEL.ZP (vm.1)
Jméno:
Zeleň a voda na pozemku
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZEL.ZS (vm.1)
Jméno:
Zelené střechy
Využito v:
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (AB vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (BD vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (EDU vk.1), E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (RD vk.1) a E.ZEL Zeleň na budově a pozemku (UNI vk.1)
ZIN.AT (vm.1)
Jméno:
Umístění zeleně v atriu
Využito v:
S.ZIN Zeleň v interiéru (AB vk.1) a S.ZIN Zeleň v interiéru (UNI vk.1)
ZIN.IN (vm.1)
Jméno:
Umístění zeleně v interiéru
Využito v:
S.ZIN Zeleň v interiéru (AB vk.1) a S.ZIN Zeleň v interiéru (UNI vk.1)
ZNM.IP (vm.1)
Jméno:
Vytvoření informačního průvodce
Využito v:
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů RD vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (BD vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (AB vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (EDU vk.1) a S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (UNI vk.1)
ZNM.SM (vm.1)
Jméno:
Stavební materiály a výrobky používané v interiéru stavby
Využito v:
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (AB vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (BD vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (EDU vk.1), S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů RD vk.1) a S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (UNI vk.1)
ZSV.OP (vm.1)
Jméno:
Opatření podporující zadržení srážkové vody na pozemku
Využito v:
E.ZSV Zadržování srážkových vod (AB vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (BD vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (EDU vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (RD vk.1) a E.ZSV Zadržování srážkových vod (UNI vk.1)
ZSV.OS (vm.1)
Jméno:
Odtokový součinitel povrchů budov a pozemku
Využito v:
E.ZSV Zadržování srážkových vod (AB vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (EDU vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (RD vk.1), E.ZSV Zadržování srážkových vod (BD vk.1) a E.ZSV Zadržování srážkových vod (UNI vk.1)